Radiesztézia és vizsgálati területei

Radiesztézia, mi is az? A Radiesztézia nem más, mint földsugárzás -érzékelés, sugárzás -észlelés. Napjainkban szerencsére, elsősorban az emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében, újra előtérbe került ez a radiesztéziai vizsgálati módszer és eljárás, azaz a káros földsugárzások mérése és árnyékolása. A modern ember ma már nemcsak arra fordít figyelmet, hogy hogyan bánik a testével, és hogy mit vesz magához, hanem a környezetének radiesztéziai, földsugárzástani harmonizálására is. Teszi ezt leginkább azokon a területeken, ahol életének nagy részét tölti, azaz ahol álomra hajtja a fejét, illetve ahol dolgozik és tanul. Környezetének mágneses terének harmonizálásával és a káros földsugárzások árnyékolásával annyit tesz önmagáért és szeretteiért, mintha mindennap egy gyógyító szentélybe járnának, …és ez nem más, mint az otthonuk..:-))!

A Radiesztézia ősrégi tudomány. A földsugárzások mérésének legrégebbi nyoma az ie. 2200. évből származik, amikor is egy kínai Yü nevű császár rendeletet adott ki arról, hogy a ház építése előtt a házhelyét földsugárzás szempontjából ki kell mérni. A fáraók korában a papok titkos tudástárába tartozott a Radiesztézia, például a piramisok helyének megállapításánál. Európában is a legnagyobb radiesztézák a papok voltak, hiszen ennek alapján jelölték ki a templomok és székesegyházak helyét.

Radiesztézia vizsgálati területei

Radiesztézia vizsgálati területei körébe tartozik a geotronika, a technikai sugárzások, a fitoradiesztézia, a paramedikus radiesztézia, és a teleradiesztézia. Röviden ismertetném a különböző szakterületeket, melyek sok érdekességgel és figyelemfelkeltő részekkel szolgálhatnak mindenki számára.

· Geotronika-Radiesztézia: kimondottan a földsugárzásokkal és azok élettani hatásaival foglalkozik az emberre nézve.

· Technikai sugárzások-Radiesztézia: ez alatt, az ember által alkotott elektromos és mágneses berendezések által létrehozott sugárzásokat értjük, illetve vizsgáljuk hatásukat a környezetre és az élő szervezetre nézve.

· Fitoradiesztézia: ez a terület a sugárzás mérés mezőgazdasági területével foglalkozik, azaz hogy a növényekre milyen hatást fejtenek ki a különböző földtani hatások, sugárzások.

· Paramedikus Radiesztézia: ez a terület kimondottan az állatok diagnosztizálásával és az ember és az állat energetikai kapcsolatával foglalkozik.

· Teleradiesztézia: segítségével tér-és időkorlátozás nélkül különböző információkhoz juthatunk.

Radiesztézia- A növények és az állatok természetes radiesztéziai „alapismeretei”

A sáv-elektromágneses földsugárzások nemcsak az emberre, hanem az élővilág minden „tagjára” is hatással vannak. Így a növényeknek sem mindegy, hogy milyen földsugárzási zónába, azaz, milyen ingerzónába ültetjük őket. Például lényeges, hogy a nemesített gyümölcsfák többségét ne Hartmann-féle földsugárzási sávba ültessék, mert lehet, hogy nem tud gyökeret verni, vagy rövid időn belül elpusztul.

Ha például a diófát kettős vízér földsugárzási zóna fölé ültetjük, akkor sokkal hamarabb hoz termést. A ribizli és az egres olyan érzékeny, hogy sávmentes (földsugárzásmentes) helyre kell ültetni. A növényeknek is van természetesen aurájuk, elektromágneses kisugárzásuk, melyeket mérni és érzékelni is lehet. Ezek szerint van olyan növény, amelyik energiaadó és van, amelyik inkább energiaelszívó hatással bír (gyógynövények).

Régóta „köztudott”, hogy amelyik földsugárzási zónát a macska szívesen választja fekvő és tartózkodási helyéül, és ott jól érzi magát, azon a földsugárzási helyen ember ne sokat tartózkodjék! Ezek a helyek a mérés során „tudományos” igazolást is kaptak, mivel itt a földsugárzások közül a Hartmann sávok kereszteződési pontjait találhatjuk meg. A kutyák azonban kerülik ezeket a földsugárzási helyeket, tehát soha nem fekszenek negatív földsugárzású helyekre, sőt, a kutyák megtalálják a legoptimálisabb földsugárzású helyeket is.

Mindenkire hatással van az állatok közelsége, gyógyító és kiegyensúlyozó szerepük nagyrabecsülést érdemel! Nemcsak energetikailag segítenek az energiablokkok feloldásában, de tiszta lét-eszenciájukkal, lelkileg is nagy „blokk-oldók”, segítőtársak. Egy nemzet, társadalom intellektuális és lelki fejlettségét nagyban tükrözi az élővilághoz, környezethez való viszonya, megbecsülése is!

Az állatok elektromágneses érzékenysége egyértelműen megmutatkozik a tájékozódási képességükben, leginkább feltűnő ez számunkra a levegőben és a tengerben való tájékozódás színterén. Sokunk bánatára a bálnák és delfinek partra vetik magukat, és nem találják a visszavezető utat gyakran még az után sem, hogy visszasegítették őket a vízbe. Ez a jelenség egyértelműen a Föld elektromágneses átrendeződésével magyarázható, melyet ők érzékelnek is. Idővel, ha már megszokták az új elektromágneses elrendeződést, vibrációt, meg fog szűnni ez a rémisztő esemény is.

Radiesztézia- Geotronika és a pozitív, gyógyító hatású területek

A Földfelszín és ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,83 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az ember agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával. A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt (rácsot, hálót) alkotnak így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.

Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének, harmóniájának fenntartásáról is. Az űrállomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy szervezetükben ne tolódjék el az energetikai egyensúly.

A Föld belső szerkezete

A belső mag vasból épül fel. Ezt egy folyékony réteg övezi, melyet külső magnak nevezünk. Az olvadt vasmag miatt van a Földnek mágnesessége. A tudósok szerint a mágn esesség azért létezik, mert az olvadt fém ide-oda mozog a bolygó belsejében, és ez mágneses teret eredményez. Ezután következik a köpeny, ezt pedig a kéreg borítja. A Föld belseje felé haladva a hőmérséklet egyre nő, körülbelül 1000 méterenként 30 fokkal emelkedik a hőmérséklet.

A Föld forgástengelye

Az évszakok azért váltakoznak a földünkön, mert a Föld tengelye nem merőleges a keringési síkra. A két irány közötti eltérés pontosan 23,5°-ot tesz ki. Bolygónk 24 óra alatt fordul meg tengelye körül, a Napot pedig 365 nap alatt kerüli meg. Keringési pályája ellipszis.

A Föld tömege

A Washingtoni Egyetem kutatóinak sikerült pontosítaniuk a Föld tömegét. Torziós inga segítségével végezték a kutatást, aminek eredményeképpen a bolygónk tömegére 5,972 kvadrillió (5,792*1024 kg) kaptak. A régebbi érték 5, 98 kvadrillió volt.

Van Allen – övek

1958-ban az Explorer műholdakkal fedezték fel. A Föld mágneses tere még az űrben is érezhető, ezt a mágneses mezőt nevezzük magnetoszférának. Ez védi Földünket a napszéltől. A napszél a Napból érkező, elektromosan töltött elemi részecskéket jelenti, amelyek öveket hoznak létre. Ezeket hívjuk Van Allen –öveknek, a nevét Van Allen amerikai fizikusról kapta.

A Föld keletkezése

A Föld kialakulásáról megoszlik a tudósok véleménye. Körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett. Földünk feltehetőleg az ősnap körül keringő gázfelhőből és porfelhőből alakult ki. Bolygónkon meteoritokkal történő ütközés során tömegnövekedés lépett fel. Az ütközések során keletkezett energiának, valamint a radioaktív anyagok bomlásának köszönhetően bolygónk izzásnak indult. Ennek hatására az alkotóelemek fajsúlyuk szerint elkülönültek egymástól, és más rétegekbe kerültek. Az őslégkör és az óceánok csak ezután alakultak ki. A legrégebbi, Földünkön talált kőzet 4,2 milliárd éves.

A Föld spirituális létközössége az emberiséggel:

A Föld többféle elektromagnetikus mezővel rendelkezik, melyekből tehát legfontosabb számunkra (életszükségletű) a Schumann rezonancia. Itt érdemes megjegyezni, hogy „spirituális” energetikai szemléletmód, (DNS-spirituális) tanítás és valóság szerint, a Schumann rezonancia vibrációs szintemelkedését az emberiség pozitív kollektív tudatszintjének emelkedése hozza létre, magasabb (pozitív) frekvenciaszinten való gondolkodás módja, és fejlődésre való törekvése által. Ez a rezgésszint emelkedés nemcsak a Föld rezgésszintjét, vibrációját emeli és erősíti meg, de az emberiség (és az egyén) további pozitív fejlődési lehetőségét, üzenetét hordozza magában (ajánlott oldal: Kryon.hu)!

Szeretettel és csak nagyrabecsüléssel gondoljon a Földre! Úgy, mint AKI önálló entitástudatával felvállalta, és elektromágneses rácsszerkezetével valóban körbeöleli, ÓVJA Önt! Nemcsak élőhelyet, táplálékot és energiát nyújt Önnek és szeretteinek, mindenkinek, hanem védelmet és a további energetikai fejlődés lehetőségét is! A legkevesebb és egyben a legtöbb is, amit most szem előtt kell tanunk, az a: KÖRNYEZETVÉDELEM!

„Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié! Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti.”

(Albert Einstein)

Pozitív és gyógyító hatású földsugárzási területek:

Léteznek kifejezetten gyógyító, pozitív földsugárzási helyek. Ilyenek például a tápioszentmártoni Attila domb, az Ördögszikla, és a mindszentkállói Kőtenger, Gyulán a gyógyforrások helyei, vagy Dobogókő és környéke is kiemelten gyógyító hatással bír.

Radiesztézia- Káros földsugárzások kialakulása és mérési lehetőségei

A Schumann egységes térhálózat energiarendszere hasonlóan a fényhez, amikor egy prizmán áthalad, összetevőire bomlik és ezek az összetevők a továbbiakban a rájuk jellemző tulajdonságokat hordozzák. Így jönnek létre a nem térhálós szerkezetű földsugárzások, melyek egy része negatív hatással bír az emberi szervezetre nézve.

A földsugárzások lehetnek negatív és pozitív hatásúak egészségünkre nézve. A negatív, káros földsugárzásokat általában valamilyen föld alatti anomália okozza. Ilyenek lehetnek például a vízerek (ezek nem azonosak és nem keverendőek össze a természetes vízfolyásokkal, patakokkal), a vetődések, az érctelérek és a törésvonalak.

Ugyancsak káros energiaforrást képezhetnek az ember által alkotott elektromos vezetékek, üregek, csatornák, alagutak, és kifejezetten káros lehet a ház mellett álló nagyteljesítményű trafók közelsége (mesterséges sugárzások).
Nagyon fontos, hogy bármilyen elektromos vezetéktől, elektromos dugótól, elektromos készüléktől legalább 3 méter távolságra legyünk! Ágyunkat mindenképpen ilyen (vagy a lehetőségekhez mérten minél távolabbra) távolságra kell elhelyezni, például a TV-től, számítógéptől ( mesterséges csakrák).

A föld alatti anomáliák káros sugárzása abban rejlik, hogy erőterükben nem, vagy alig tud érvényesülni a Schumann rezonancia egészségvédő hatása.

Azokon a helyeken, ahol otthonunkban, munkahelyünkön, iskolánkban káros földsugárzásoknak vagyunk kitéve hosszú távon, kivédésre, árnyékolásra van szükség (olykor az is elég, ha egyszerűen csak máshová helyezzük át az ágyat, az íróasztalt). Mivel ezeken a helyeken gátolt a Schumann rezonancia harmonizáló hatása, energetikai rendszerünkben könnyen blokkok jöhetnek létre.

Káros földsugárzás, az állandó negatív behatás, betegség kialakulásához vezethet. Mivel szervezetünk idővel nem lesz képes az energetikai kompenzációra, regenerációra, ez idővel nagymértékben legyengíti az immunrendszerünket. Nem szükséges, hogy a földsugárzások, mesterséges sugárzások mérése a helyszínen történjen, a szervezet mágneses energetikai kisugárzásában (aurában), rendszerében is észlelhetőek a káros földsugárzások lenyomatai, hatásai. Bioenergetikai, (Bioenergetikus-Radiesztéta által) és számítógépes Biorezonancia vizsgálattal állapítható meg a szervezetre gyakorolt földsugárzás negatív vagy pozitív hatása.

EKG és EEG vizsgálattal is kimutatható, bizonyítható a káros földsugárzások fizikai hatásai. Emelkedett vérnyomás, szívdobogás (tachicardia), izomtónus megváltozása, idegesség és fokozott agyi tevékenység mérhető leggyakrabban.

Radiesztézia- Földsugárzások mérésének intuitív módszerei és alapjai

Földsugárzások helyének és fajtájának mérésének legegyszerűbb és egyik leghatékonyabb módja, a Lengyel pálcával és a Magyar pálcával (Natura Biotérenergetikai Központ kifejlesztette ki) való mérés. Létezik még az ingával és a fából készült kettős pálcával való méréstechnika is. A pálcán kívül szükség van még egy iránytűre is, az égtájak ismerete nagyon fontos, pl. a Hartmann hálók beazonosításához. Ezen kívül szerepet játszhat még a levegő páratartalma és a tér ionizációs állapota is a mérés során.

Oroszországban a radiesztézia akadémiai szinten, azaz tudományos szinten elfogadott és tudományosan vizsgált tény. Dr. Habalik megállapította, hogy a mágneses tér adott helyen való megváltozása, szoros korrelációt mutat a mérési pálca mozgásával, kitérésével. Úgy tűnik, az agy közvetlenül képes érzékelni az elektromágneses elváltozásokat. Állatkísérletekben kimutatta a tobozmirigy és agyalapi mirigy vertikális, míg az agykéreg horizontális polarizációjú érzékenységét, reagálását a mágneses tér megváltozására.

Földsugárzási mérőpálca intuitív használatának alapjai:

Földsugárzásmérési eszközök közül a pálcás mérés a leghatékonyabb, mert ez a mérési módszer kívánja meg a legkevesebb agyi energia igénybevételt a radiesztétától. A Magyar mérési pálca (1,2 mm átmérőjű rozsdamentes acélból készült) pedig méretéből és súlyából adódóan különösen kíméli a mérést végző ember agyának energetikai szintjét (a kimerüléstől illetve lemerüléstől véd). A földsugárzást mérő pálca csak egy segédeszköz, mutató eszköz, a tényleges földsugárzásmérést és érzékelést az ember, illetve az emberi agy végzi el.

Földsugárzás mérés az emberi agy egy adottságán alapul, mely az agy szelektivitása. Bizonyos tanulási periódus után, tudatos koncentrációval frekvenciatartományokat tudunk érzékelni (behatárolni, mérni), a nem látható földsugárzások, sugárzások által az emberben kiváltott ingerhatás révén. A mérés tulajdonképpen felfogható egy meditációs állapotnak is, melyben az agy több energiát mozgósít és használ fel, ezért mérést csak pihenten, és eleve nyugodt állapotban szabad végezni. A szükséges koncentráció elsajátításához nagy segítséget nyújt a mély és nyugodt be-kilégzés alkalmazása.

Az érzékelő pálca, vagy inga használata és helyes értelmezése, az Intelligens Emberi Sejtszerkezetnek, a saját kozmikus húrnak a meghosszabbítása által jön létre, mely képes az információ lekérdezésére, és annak pontos felvételére az agy által. A Kozmikus Intelligencia adja meg a pontos választ, de ehhez nagyfokú átadás – odaadás és megbízhatóság, illetve rengeteg gyakorlás szükséges a radiesztéziát végző ember részéről (Bioenergetikai vizsgálat és kezelés, sejtintelligencia).

„A tudomány a kapitány, a gyakorlás a katona”

(Leonardo Da Vinci)

Földsugárzás mérés során nincs helye semmilyen érzelmi és tudati ráhatásnak, befolyásnak, mert itt a magasabb szintű, átfogó energetikai és kozmikus információ, intelligencia az, amely megadhatja és megadja a választ. Ekkor csak az intuitív érzékelésnek, észlelésnek és pontos információ felvételnek, pontos mérésnek van helye és ideje.

Radiesztézia- Az ember bioenergetikai polaritása és az energiafelvételi tényezők

Az ember egy szimmetrikus lény, s a köldöknél található a szimmetria-központ. További szimmetriatengelyek is találhatóak az alábbi ábrán, amely az embert elölről, oldalról és felülről ábrázolja. Ez a szimmetria egy bio-elektro mágneses térben tükröződik. A szimmetriavonal mentén mindig semleges az ember polaritása. A női polaritások a férfi polaritással ellentétesek (pl. a nőknél szemből a szívtájékon negatív polaritás, míg fent a másik oldalon pozitív).

A polaritás egészségügyi jelentősége:

Az emberi polaritás potenciál az egészség és az energetikai állapot egyik jellemzője. A semleges polaritáson lévő emberi szervezet túlterheltség (káros földsugárzás, súlyos betegség-pl. Candida betegség, savasodás, refluxbetegség,, vastagbélrendszer betegsége, depresszió – stressz, stb.) miatt lezár a külső ritmitizáló jelekre, azaz sem erős pozitív, sem erős negatív polaritású tér sávból nem vesz fel energiát. A szervezet lezárása azt jelenti, hogy a szervezet elveszti polaritását. Ez az ember érzéketlenné válik a külső tér energiáival szemben. Például a napsugárzásból és a kozmikus sugárzásból sem képes megfelelő mennyiségű energiát magához venni. Abban az esetben, mikor a külső tér-energiafelhasználás zavart szenved, csak a táplálkozás és a légzés marad, mint meghatározó energia-felvétel. Erről részletesen majd az Életmód fejeztnél olvashatsz.

Lezárt polaritású ember esetében az energiaközpontok (csakrák) működése is gátolt, ezek az energiaközpontok szervekkel, belső elválasztású mirigyekkel állnak kapcsolatban. Amennyiben zavar, gátlás alá kerülnek a központok, akkor például a belső elválasztású mirigyek működésében, a hormonháztartásban, bélflóra egyensúlyában is zavar keletkezik (táplálkozás- anyagcsere- hormonok- emésztés, probiotikumok, Colon-hydro terápia), tehát szabályozási problémák merülnek fel. Akkor egészséges az ember, ha normális polaritása van, ekkor jól fel tudja használni a külső energiaforrásokat (lásd. még: csakrák forgás irányai-bioenergetika).

Energia felvételi források:

· A testi, anyagi forrás, a táplálék, víz felvételével, emésztéssel, anyagcserével és a kiválasztás során termelt és felvett energiával áll kapcsolatban.

· A belélegzett levegő, azaz a légzés és oxidáció, a polarizálás útján felvett energia.

· Bioenergetikai gyógymódok által biztosított energia felvételek

· A környezeti és kozmikus sugárzási energia felvétellel felvett energia. Ebbe a kategóriába taroznak a globális (földi) és kozmikus térből (Nap, Hold, stb.) felvett energiák, illetve a minket körülvevő élő, és élettelen világ kisugárzásából felvehető energiák.

Az ember energiatermelését és felvételét negatívan befolyásoló tényezők:

· A káros földsugárzások ott, ahol sokat tartózkodik az ember

· A táplálkozási hibák, leginkább a kiegyensúlyozatlan és helytelen (savasodás!) táplálkozás. Nemcsak a mennyiség a fontos, hanem a minőség is, azaz a változatos energiafrekvenciájú táplálkozás is (táplálkozás bioenergetikai alapismeretek, tápanyagok energiaiértékei)

· A légszennyezettség ( mérgező ásványi anyagok)

· A mozgáshiány ( fogyókúra, bioenergetikai mozgásgyakorlatok)

· A fizikai túlterhelés, melyet nem követ energiatöltődés (alvás)

· A betegségek (leginkább a krónikus betegségek)

· A stressz és a depresszió

· A negatív szellemi eredetű tényezők, destruktív gondolatok. A mások iránti negatív gondolatok (pl. irigység, szakmai féltékenység /gyógyítók esetében hatványozottan!/, hiúság, káröröm) rengeteg energiát leszívnak a „rosszakarótól” (stressz- negatív stresszminták feloldása egy másik emberben).

Az energetikai helyreállítás részeként, a polaritást helyre kell állítani. A polaritás helyreállításának alapvető tényezője az ágy megfelelő elhelyezése, szükség esetén árnyékolók lehelyezése a térben, illetve energiaregeneráló–töltőlapnak az elhelyezése az ágyban (ágyneműtartóban), amely közvetlenül végzi az aurában és csakrákban az energetikai kiegyensúlyozást.

Radiesztézia- Az emberi test bioenergetikája és elektromágneses kisugárzása

Az embert biológiai energia tartja életben, amit röviden bioenergiának nevezünk ( bioenergetika). Ennek a bioenergiának elektromágneses kisugárzása, tere van, amit aurának nevezünk, és mint egy „láthatatlan” burok veszi körül a testünket. Ez az elektromágneses tér az energiaszintnek és tartalomnak megfelelően változik, kiterjedése, színe és információs tartalma, tartománya van. Nagyon fontos az aura érzékelése és mérése, mert fontos információt „közölhetnek” az ember egészségi (szervi) és lelki és szellemi állapotáról is. Energetikai hiány esetén megváltozik az aura színe és kiterjedése, súlyos energetikai hiány esetén akár ki is lukadhat.

Az embert körülvevő bioelektromos burok 7 rétegű, ezek azok a burkok, amelyeket (jelenleg) meg is tudunk mérni. Az auraburkok frekvenciája kifelé egyre nő. Külön energiaközpontok a csakrák,, amelyeket az aura burok hoz létre, energia felvétel céljából. A csakrák a burokkal együttműködnek, minden egyes csakra, minden egyes burokkal kapcsolatban van. Ha egy csakra lezárt, át tud venni energiát egy másik csakrából, de nem biztos, hogy elégséges mennyiséget.

Az energia-felvétel folyamatának szabályozása a gerincoszlopban, az idegrendszer által működik. A gerinc energetikai védelme a káros, megterhelő földsugárzásokkal szemben kiemelt jelentőséggel bír. Az ágy energetikailag megfelelő elhelyezése alapvető, a legoptimálisabb alvást az oldalon való fekvés biztosítja, mert ekkor minden csakrának szabad lehetősége van az energia-felvételre.

Élelmiszerek

A táplálkozás olyan tudomány, amihez nemcsak a szakembereknek kell érteniük, hanem a maga szintjén mindenkinek. Előbb-utóbb ugyanis az ember saját keserű tapasztalatai révén rájön, melyik ételféleség árt neki, és melyik válik egészségére.

Vannak ugyan olyan ételek, zöldség- és fűszerfélék, amelyek a néphit szerint gyógyító vagy legalábbis egészségmegőrző hatással bírnak, de még ezekben sem lehetünk biztosak. Vegyünk egy egyszerű példát, a fokhagymáét, amelynek kötetnyi irodalma van. Sokan leírták már, fogyasztásával milyen betegségeket előzhetünk meg, és miféle bajokat gyógyíthatunk vele. Azért akadnak szép számmal olyanok is, akik egész egyszerűen nem bírják a fokhagymát, s nem csupán a kellemetlen szaga miatt.

Hogy ne a saját kárunkon, rossz közérzetünkön, gyomor- és hasfájásunkon, esetleg súlyos és krónikus betegségünkön tapasztaljuk ki, melyik élelmiszer árt, és melyik használ egészségünknek, az inga segítségével tesztelhetjük az élelmiszereket. A közérzetünkért sokat tehetünk a szervórán látott folyamatok figyelésével és bioinformációs készítmények szedésével. Lásd Energy termékek a gyógyítás bioinformációval menünél, és webshopban.Minden egyensúly alapja a lúgos étkezés. Segítség ehhez az alábbi tábla.

Összefüggés a káros sugárzások és a betegségek Lakáskiméréskor vizsgálom: az ott élők radiesztéziai érzékenységét, valamint lakásukban milyen káros sugárzások érhetik őket.

Természetesen a terepmunka előtt semmit sem tudtam a betegekről, panaszaikról, leleteikről. A lakásban csupán annyi információt kaptam, ki hol alszik. A sugárzásokat bejelöltem a lakás alaprajzán és ennek alapján leírtam milyen betegségre gyanakszom.

Vizsgálódásaim tapasztalatai bizonyítják a sugárzások és a betegségek közötti összefüggést. A gyermekkori cukorbetegségnél és epilepsziánál is hasonló az összefüggés. A cukorbetegségnél a gyermek testének középső részét, epilepsziánál pedig általában a fejet éri a káros sugárzás.

Vizsgálódásaim során azt is egyértelműen tapasztalhattam, hogy minél hosszabb ideig alszik valaki a káros sugárzás hatótükrében, annál valószínűbb, hogy megbetegszik, illetve annál súlyosabb a betegsége. A káros sugárzás hatására. ugyanis az ember szervezete legyengül. ellenálló képessége csökken, s ez által fogékonyabb lesz mindenféle betegségre.

Földsugárzások fajtái- Káros földsugárzások

A sugárzási sávok polaritása 3 irányú lehet, melyek a szervezetre gyakorolt hatásuktól függően lehetnek:

1. Negatív polaritású sugárzási (sáv) zónák, ezek energiát vesznek el a szervezettől, így negatív hatásúak.

1. Pozitív polaritású sugárzási (sáv) zónák, melyek pozitívan hatnak a szervezetre energiatöltő működésük révén, de a hosszabb idejű energetikai túlserkentés már károsíthatja a sejteket (pl. kettős vízér, melynek polaritása pozitív).

1. Semleges polaritású sugárzási (sáv) zónák, amikor a sugárzás semmilyen hatást nem gyakorol az emberi szervezetre.

Földsugárzások fajtái, földsugárzások leírása: Geológiai-földsugárzás,, Vízér-földsugárzás,, földsugárzó-Vortexek,, Hartmann-háló földsugárzás,, Curry- háló földsugárzás, Szent György és Ley-háló földsugárzás,, egyebek: Tigris-háló, Benker Cubical System, Black Lines, Straight Lines.

Pink Granite Rocks Coast, Brittany, France

· Geológiai földsugárzás: A geológiai törésvonalak mentén megjelenő sugárzásokat nevezzük geológiai törésvonal sugárzásnak. A földkéreg állandó mozgásban van, és nyilvánvalóan repedéseket hoz létre ez által. A rétegek eltolódása, fagyás, olvadás, belső feszültség, valamint vetődések révén jön létre. Minél vékonyabb a repedés, annál koncentráltabb és intenzívebb a kisugárzási erő és hatása. A törésvonal geológiafüggő sugárzás, vagyis keletkezhet, és meg is szűnhet, a sugárzás térben és időben változhat. Érdemes évente bevizsgálni jelenétét és annak mértékét.

Általában 10-20 mm szélességű, de előfordulhat akár 200 mm szélességű törésvonal is. Hatását nagymértékben károsítja az érctelér. A fő problémát az okozhatja, hogy a törésvonal sugárzásokban előfordulhat radioaktív ionizáló sugárzás is, s ha egy ilyen hely fölött helyezkedi el az ágy, akkor gyorsan csökken az ember ellenálló képessége és energia felvevő képessége.

Vízér-földsugárzás: Szivárgó vizet szállító járat a talaj különböző rétegeiben, mely relatíve kis vízmennyisége folytán számunkra nem átjárható. Ez a lassan szivárgó víz mozgása által, a föld rétegeivel való súrlódás eredményeként jött létre és kb. 4-7 Hz körüli frekvenciát állít elő. Energiáját a föld belsejéből és a térhálós szerkezetből nyeri. Frekvenciái közel állnak az emberi belső frekvenciához, ezért károsító hatása igen jelentős, mivel negatív polaritással rendelkezik, azaz energiát vesz el a szervezetből. Minél keskenyebb a vízér, annál nagyobb problémát okoz, mivel koncentrálódik a sugárzási energia (nem a víz „sugároz”, hanem csak módosítja modulálja és polarizálja a Föld belsejéből áramló energiákat).

A föld alatti vízszivárgásoknál a víz útja geológiailag meghatározott és a víz áramlási iránya (folyásiránya) a legalacsonyabb energiaszintű pont felé történik. Három kategóriába sorolhatjuk a vízereket, ezek lehetnek a keskeny vizek (200-400mm széles), melyek negatív élettani hatása a legjelentősebb, normál vizek (400-800mm széles) és a 800mm-től akár 15 méterig terjedő vizek is.

Ezen kívül megkülönbözethetünk egyszeres (egy vízzáró réteg van) és kettős vízérsugárzást (két vízzáró réteg van). Az egyszeres vízér polaritása negatív hatású, míg a kettős vízér polaritása pozitív hatású. Mesterségesen is elő lehet állítani vízereket, ilyen pl. a padlófűtés, melynek hatására enyhe pozitív vagy negatív polaritású vízér hatás mérhető az aurában. A padlófűtés egyben felerősítheti a többi káros földsugárzások hatását, sőt még az elektromágneses teret is.

Földsugárzó-Vortexek: Azaz energiaörvények, melyek a különböző földsugárzások egymásra hatásából jönnek létre. Ezek az energiaörvény-központok viselik a legtöbb koncentrált energiát, így ezek központjában elhelyezni, pl. az ágyat, kifejezetten káros az egészségre és az alvásra nézve. Léteznek pozitív vortex energia örvények is, de ezek igen ritkák.

· Hartmann-háló földsugárzás: Dr. Ernst Hartmann geobiológus által 1950-ben „felfedezett” majd szabadalmaztatott, Földünket hálóként befedő sugárzás, mely a Föld pozitív és negatív mágneses erőtereinek találkozási pontján jött létre. Valójában ezt a sugárzást egy magyar ember írta le először, Csalány Ferenc gépészmérnök 1938-ban. Az ún. Hartmann-háló, pontosan É-D és K-Ny irányban alkot elektromágneses hálót, illetve tér-rács rendszert. Ahol az É-D-i és K-Ny-i Hartmann vonalak találkoznak, ott Hartmann kereszteződések jönnek létre.

Kereszteződési pontjaiban erős térörvény jön létre, melyek kifejezetten károsíthatják a csakrák energia és forgásrendszerét (-bioenergetika). A sáv rendszer normális körülmények között, egy 300mm széles ingersávot hoz létre, melynek egyik fele pozitív, a másik fele negatív polaritású, közepén pedig semleges polaritás van. Érdekes tulajdonsága, hogy éjszaka 0 óra és 3 óra között a sugárzás intenzitása az egyébként szokásos intenzitás háromszorosára is megnő. Így, az alvási periódusban jóval több energiát elvisz az embertől, mint nap közben.

Ha valaki Hartmann keresztben alszik, igen nagy a veszélye ebben az időpontban az anginás rohamnak, szívinfarktusnak, illetve az asztmás rohamnak. A Hartmann sáv érdekes tulajdonsága ezen kívül még, hogy 36 óránként vándorol, ez a Föld mozgásával van kapcsolatban. A vándorlási időzónát mindenképpen figyelembe kell venni földsugárzás mérés esetén.

· Curry-háló földsugárzás: A Hartmann-hálóhoz képest 45 fokkal van elforgatva, így É-Ny, D-K, DNy és É-K irányban alkot hálót. Nem olyan károsító hatású sugárzás, sőt vannak pozitív Curry sugárzási helyek is. Itt az enyhe rácsszerkezetű töltőtér jó hatással lehet még a gyerekekre is. A Curry sávok kereszteződéseiben létrejönnek azonban a Curry pontok, amelyek már túl serkentőleg hathatnak, és kifáraszthatják úgy az idegrendszert, mint a szívet. Építkezés és alvás szempontjából a pozitív Curry tér a legjobb.

· Szent György és Ley-háló földsugárzás: energiáját a Föld erőteréből nyeri. A hálót szabályos, de eltérő polaritásokkal rendelkező sávok alkotják, melyek közepe mindig Szent György vonal, a struktúrát a Föld „idegáramstruktúrájának” is nevezik. A Szent György vonalat 2 oldalról szimmetrikusan körülvevő vonalak közé tartozik a Ley-vonal, melynek polaritása mindig negatív. Ez zárja le tulajdonképpen a Szent György struktúrát.

Ezen kívül még különböző kísérő vonalai vannak a Szent György földsugárzásnak, melyek az interferenciák. A sávok és a struktúrák találkozási pontja adja a hatalmas energetikai sugárzást. Itt olyan erős töltő tér található, mely rövid idő alatt túltölti az ember energetikai rendszerét. Ha Szent György vonal kereszteződik a Ley vonallal, mindig pozitív polaritás lesz, mert a Szent György polaritása intenzívebb, mint a Ley vonal polaritása. A Szent György vonal széle fantasztikusan erős, ha valakinek belelóg a feje alvás közben, biztos, hogy migrénes fejfájással szenved, ha pedig benne fekszik a vonalban, alvás zavarral küzd.

A Szent György struktúrák léte régóta ismertek, hiszen a papok a templomi oltárok helyét bemérték, és olyan Ley kereszteződésbe helyezték el, ahol kettős vízér is áthaladt. A Ley vonal polaritása negatív, a kettős vízér polaritása pozitív, így egy gyógyító jellegű semleges sugárzási zónát tudtak kijelölni. Ezen a helyen azonban nem célszerű 10 percnél tovább tartózkodni.
A katedrális főoltárok helye a Szent György kereszteződés egy olyan helyén van, ahol kettős vízér keresztezés is van, mégis semleges az erőtér. Semleges hatása még erősebb, mint a Ley és kettős vízér kereszteződésénél. A Szent György keresztezésekben kozmikus csatornák is vannak.

A Szent György hálóknak vannak kitüntetett pontjai is, ahol a vonalstruktúrák egy adott ponton keresztezik egymást, és 15 fokos szöget zárnak be egymással. Ezeket a Föld akupunktúrás pontjainak is nevezzük. Ezekre a helyekre nem szabad építkezni, mert hatalmas az energetikai mező, a kisugárzás.

Ezeken a fő földsugárzási fajtákon kívül még megemlíthetőek a kevésbé erős hatású sugárzások is, mint például:

· A Tigris-háló, mely hasonlít a Hartman-hálóhoz. Térhálós szerkezetből nyeri energiáját, korrelációt mutat a holdciklussal, ami a holdtöltekor éri el ciklusát.

· A Benker Cubical System, ezt a hálórendszert úgy kell elképzelni (a mi szélességi körünkön), mint egy 10 méteres élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, melyeknek élei pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. Kereszteződései kifejezetten károsíthatják az immunrendszert, és a stressz forrásai lehetnek.

· A Black Lines (fekete vonalak), melyek természet alkotta jelenségek, de még nem tisztázott eredetük. Lehetnek egyenesek, görbék, mérhetőek a Föld felszínen és magasságokban is. Vágóhatású sugárzások.

· A Straight Lines (egyenes vonalak), itt ember alkotta környezetben (házak, bútorok, stb.) erős, éles vágóenergiákról van szó, melyeket kiemelten tárgyal a Feng-shui energetikai-térrendezési módszer.

Radiesztézia -Mesterséges csakrák, mesterséges sugárzások

Mesterséges csakrák

Amikor egy energia elvivő sávba (pl. Hartmann sáv) kerül az ember, nincs probléma addig, míg a szervezet fel tudja tölteni magát (az aura burkot) energiával. Amikor azonban elfogy az energia, akkor először a hármas burok kezd elvékonyodni, majd a kettes és egyes burok, végül kilukadhat. Ha már a hetes burok is energia hiányos állapotba kerül, akkor már aura-lyukadásról beszélünk.

Ezen az aura-seben keresztül a szervezet a külső térrel szemben védtelenné válik, ezért a szervezet lezárja magát a külső energiákkal szemben. Az aura-lyukadáson keresztül a kórokozók is könnyebben támadnak és az egész szervezetre kihatóan az immunrendszer gyengülését tapasztalhatjuk. Betegség tünet (szervi betegség, gyulladás, stb.) azon a helyen jön létre, ahol a lyukadás, azaz az energiahiány fellépett. A betegségek kezelése során fokozatosan mérhető az sérült aura-burok feltöltődése, regenerálódása.

Ha a szervezet „lezárásának” energetikai okát (káros földsugárzások) meg tudjuk szüntetni, a szervezet, az aura képes magát regenerálni a csakrák energiafeltöltése által. Mesterséges csakráknak is nevezhetjük a ún. regeneráló-töltő lapokat, melyek egy spirális torziós energia-adó teret hoznak létre, mégpedig olyan frekvencián, amit a gyökércsakra fel tud venni.

Legjelentősebb azonban az ágy megfelelő helyzete. Ha az ágy eltolásával megszűnik az éjszakai földsugárzás terhelés, akkor az első néhány éjszakán elvonási tünetek jelentkezhetnek (alvás- alvászavarok). Ennek az az oka, hogy a szervezet felkészül nappal az éjszakai energiavesztésre (káros földsugárzás által), de mivel megszűnt az energia elvitel, energiatöbblet alakul ki a szervezetben. Ez természetesen idővel megszűnik, mikor az energetikai egyensúly helyreáll és stabilizálódik. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy annyi napig tart az elvonási tünet, ahány évig tartott az energia elvonása. Energiatöltővel az elvonási tünet hamarabb megszüntethető.

Mesterséges sugárzások, elektromágneses terek

Mindazok az ember alkotta eszközök, amelyekben mágnes vagy mágneses tekercs, elektromos vezeték van, és azon elektromos áram is keresztül halad mágneses, illetve elektromágneses teret hoznak létre. Ezek a terek is hatással vannak az ember elektromágneses terére. Az az érték, mely nincs hatással az ember szervezetére, 0-1mG (milli-Gaus) érték. Általánosságban elmondható védelmi okból, hogy mindenféle mesterséges elektromos tértől legalább 3 méter távolságra kell huzamosabb tartózkodás esetén elhelyezkedni. Kivételt képez, pl. az antenna-erősítő, melytől legalább 7 méterre kell elhelyezkedni.

A mágneses, elektromágneses terek élettani hatásai: az idegrendszerre hathatnak, megváltoztathatják a vér vezetőképességét, szövettani elváltozásokat, potenciális problémákat okozhatnak. Számítógépes betegség, hogy aki 8 órát tölt a számítógép előtt, az elveszítheti a polaritását, elsősorban elöl a felsőtestén (bioenergetikai mozgásgyakorlatok- testtartás és a számítógép, és a gyors regeneráció módjai ). Egészen nyilvánvaló, hogy a mobiltelefonok kisugárzása hatással van a fejzóna több területére, elsősorban a koronacsakrára.

Megemlíthető érdekességként, hogy a tetőszigetelésnél az a jó tetőszigetelő anyag, amely nem üvegszálas (visszaveri a különböző sugárzásokat), hanem gyapot jellegű. Falsugárzás esetén a lambéria csökkenti a sugárzást, egy téglafal sugárzása kb. 500-600 mm, panel beton sugárzása kb. 150 mm, vályogfal esetén kb. 1-1,5 m, míg fa esetén kb. 50-60 mm a kisugárzás.

Radiesztézia- Földsugárzások károsító hatása az emberi szervezetben

VÍZÉR földsugárzás okozta panaszok

Hosszanti vízér-földsugárzás:

Leukémia, Bechterev-kór, Sclerosis Multiplex, vesezavarok, visszerek, érszűkületek, általános fizikai gyengeség, immungyengeség, idegi zavarok, gerincmeszesedés, meddőség, Parkinson-kór, gyomorpanaszok.

· Fejen áthaladó: szürkehályog, süketség, idegi zavarok, mély alvás, nyálmirigytő gyulladása, Parkinson-kór

· Mellkason áthaladó: koszorúér elmeszesedés, mellhártyagyulladás, váll és kar izületek gyulladása, hát-gerinc fájdalmak

· Hason áthaladó: prosztatagyulladás, húgyhólyag zavarok, ágybavizelés, meddőség, menstruációs zavarok, érszűkület, csípőizület kopása, derékfájdalom

Vízkereszteződés:

· Fejen áthaladó: depresszió, alkoholizmus, agresszió, az egész testben alulműködési zavarok

· Mellkason áthaladó: asztma, allergia, tüdő és légúti panaszok, gyengeség, keringési zavarok

Vízér-Hartmann kereszt földsugárzás:

· Fejen áthaladó: agydaganatok, arcüreg és torokgyulladások, egyéb elváltozások

· Mellkason áthaladó: szívelégtelenség, tüdő, gyomor, máj zavarok

· Hason áthaladó: komoly zavarok, elváltozások a hasi szervekben, nőgyógyászati betegségek, rosszindulatú elváltozások

· Térden áthaladó: térdizületi gyulladás, visszerek, érgyulladások

HARTMANNKERESZT- földsugárzás okozta panaszok:

· Fejen áthaladó: Epilepszia, agyvérzés, agydaganatok, migrén, fokozott látás és hallásromlás

· Mellkason áthaladó: szívinfarktus, szívritmusbeli zavarok, krónikus tüdőgyulladás és légúti megbetegedések, pajzsmirigy gyulladásai, krónikus vállizületi gyulladás

· Hason áthaladó: ciszták, allergia, gyomor –nyombélfekély, vese-máj betegségek

Kiemelt és ajánlott Társoldalak:

Álmatlanság lap.hu, Földtan lap.hu, Földhő lap.hu

Gaia lap.hu, Gyógyvíz lap.hu, Mérés lap.hu

Tavaszi fáradtság lap.hu, Tértisztítás lap.hu

Visszér lap.hu, Zöldek lap.hu