A Világ Egyetlen Működővé Tett Piramisa

Az Egyiptomi piramisok a leghíresebbek, de vannak más országokban is, például Mexikóban és Kínában. Pontos adataink nincsenek arról, hogy mikor, kik és hogyan építették őket. Azt is csak találgatjuk, hogy mi lehetett megépítésük valódi célja. Olyan kultúrtörténeti korszakokból származnak, amelyekről nem állnak rendelkezésünkre megbízható adatok.

Amit biztosan tudni lehet az annyi, hogy valami csodálatos dolog történhetett bennük, mert különben miért mozgattak volna meg annyi millió tonna követ. Az utóbbi kétszáz évben sok száz híres tudós vizsgálta a piramis-hatást. Körülbelül ugyanennyi elmélet is született a feltételezett egykori működést illetően. Egyetlenegy ponton egyezik az elméletek többsége: a csoda minden bizonnyal azzal kapcsolatos, hogy a piramisok valaha működő szerkezetek voltak, amelyek Életenergiát sugároztak. Az Életenergia pedig csodákra képes.

Mi is az Életenergia? Az Életenergia az az erő, amelytől létrejön az Élet. Nem evilági, azaz nincsenek materiális jellemzői, mint a fizikai energiáknak (pl. hőenergia, mozgási energia, elektromagnetikus energia). A dialektikus materializmust kivéve minden filozófiai irányzat és minden vallás egyetlen központi témája az Életenergia. Egyébként a materializmus sem kivétel, mert az, semmi másról sem szól, mint az Életenergia és Isten tagadásáról. Az utóbbi száz évben könyvtárakat megtöltő ismeretanyagot halmozott fel az emberiség erről a „minden csoda forrásáról”. Sajnos ennek nagy részéről a kommunizmus jóvoltából mi lemaradtunk. Azt is mondhatjuk, hogy minden „csoda” az Életenergia nagyszerű műve.

Az öt világvallásban az Életenergiát a Hinduk Kundalíni energiának, a Buddhisták Chi-nek, mi Keresztények Isteni erőnek, a Mohamedánok Allah áldásának, a Shintó vallásban Shinti ereje-ként hívják.

Az egyiptomi Kopt és a piramisokat kutató több ezer tudós Piramis-energiáról beszél, a modern kutatók Orgone energiát emlegetnek, a múlt századiak Od-nak hívták. A hidegháború alatt az oroszok jártak elöl az Életenergia tudományos kutatásában – teljes titokban, hiszen hivatalosan tagadták létezését – és Bio-plazma energiának hívták, hívják. A misztikusok Ether-t emlegetnek, az alkimisták Effluviát.

Az Életenergiáról a mi keresztény bibliánk azt állítja, hogy „omniprezens” és „omnipotens”. Ez azt jelenti, hogy mindenhol jelenlévő és minden csodára képes.

Bolygónk egy óriási Életenergia generátor, ezért nőnek a növények. A kozmosz pedig egy végtelennek tekinthető Életenergia generátor, azért van a gondolat. A gondolat kozmikus eredetű, a biológiai Élet pedig a mi esetünkben a Föld bolygó áldása. A kozmoszt és a földet összekötő univerzális szimbólum pedig a templom. Minden templomot egyetlen céllal emelt az emberiség: közelebb akart kerülni általa Istenhez, a minden csodára képes Isteni Erőhöz.

Azok a templomok világszerte, amelyeket olyan mesterek emeltek, akik tudták a dolgukat, zarándokhelyekké váltak, mert az odalátogatók gyógyultak a látogatásaik során, félelmeiktől szabadultak meg, néhány beteg pedig spontán gyógyult, azaz rendre csodák is történtek.

Az Életenergiát bizonyos mértani formák vonzzák, bizonyosak taszítják. A legősibb ismert geometria a piramis-forma. A piramis pontos tájolása, nagyon szigorúan meghatározott arányai, dőlésszögei azok, amelyek elméletileg létrehozzák ezt a hatást. Az utóbbi száz év kutatásai azonban további „eszközös” lehetőségeket tártak fel és bizonyítottak, amelyek segítségével a piramis-hatást nagymértékben fokozhatjuk, ami természetesen műszerekkel mérhető is. Minél nagyobb egy térben az Életenergia sűrűsége, annál nagyobb az elektromagnetikus térerő, amelyet nano-Tesla egységekben mérhetünk. Az Életenergiát műszeresen kimutatni nem lehet, csak úgynevezett indirekt mérésekkel lehet igazolni. Azt is bizonyították a tudósok, hogy minél sűrűbb az illető térben az Életenergia, annál erősebb a levegő ionizációja, ami szintén mérhető. Tudható és bizonyított továbbá, hogy az Életenergia fokozott jelenléte esetén a közvetlen környezet rezgéstartománya leszűkül 0.0 – 12.0 Hz-re, amely a gyógyító frekvencia tartomány. Ez azt jelenti, hogy az Életenergia kitaszít minden rezgést a templomból, ami nem gyógyító. A környezetünk normális rezgés tartománya a műszerek szerint 0.0 – 500 Hz-ig terjed.

Van még egy nagyon régről ismert jelenség. Egy bizonyos Életenergia sűrűség minden mágnes nélkül eltéríti az iránytűt. Az a több százéves tapasztalat, hogy a 20 fokos kitérés esetén már erős a gyógyító hatás. Az igazán sűrű terekben szinte „tapintható” a levegő, és az iránytű megbolondul. Észak felé mutatja a déli pólust. Az ilyen térben tartózkodó ember megtapasztalhatja saját bőrén az Isteni erő gyógyító és üdítő hatásait. 

Azt mondják, abban a térben, ahol az iránytű megbolondul, az ember nem öregszik, hanem fiatalodik.

A Világ Egyetlen Működővé Tett Piramisa Magyarországon,

Kiskunfélegyházán van.

A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület megalakulásakor azt tűzte ki céljául, hogy megismertesse az emberekkel az Életenergia csodáját. Teszi ezt azért, mert nagyon kevesen tudják, hogy minden testi és lelki gyógyulás az Életenergiából ered. A holisztikus gyógyítók tudják és vallják, hogy bármilyen orvosi vagy természetgyógyászati beavatkozás csak akkor járhat eredménnyel, ha a gyógyító munka így, vagy úgy helyreállította az Életenergia egyensúlyát a testben. Az Életenergia egyensúlyának leghatékonyabb helyreállítása az, amikor a beteg, vagy a rosszkedvű ember olyan térben tartózkodik, amelyben az Életenergia sűrűbb, mint általában. A gyógyító beavatkozások sokkal hatékonyabbak az ilyen különleges helyeken. 

A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület rendelkezik azzal a technológiával, amely segítségével bármilyen teret Életenergiával telíthetünk, és képesek vagyunk a telített teret tovább sűríteni olyan mértékben, hogy „megbolondul” az iránytű.

2004 januárjában értesültünk arról, hogy az eredetileg disco-nak épített kiskunfélegyházi piramisépület eladó. Megvizsgáltuk, felmértük, és kiderült, hogy a Gízai Keopsz Piramis pontos 1:12 kicsinyítése, tökéletes precizitással tájolva. Ez már önmagában elegendő volt, hogy jobban érdekeljen minket, mint bármi más. Egy hét múlva birtokon belül voltunk, és elkezdődtek a műszeres mérések. A Piramis kertjében elhelyezett táblán megtekinthető a teljes, tudományos igényességgel elkészített mérési jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv része egy grafikon, amely megmutatja a Piramis térerejének adatait az Életenergiát sűrítő berendezésünk betelepítése előtt, és után. Keresse a táblát!

Azért telepítettük berendezéseinket ebbe a piramisba, mert ezzel megteremtettünk egy, a világon egyedülálló csodát. Ilyen Életenergia sűrűséget ismereteink szerint sehol a világon sem találunk. Ennek egyenes következménye a gyógyító erő. A gyógyító erő három tényező együttes hatásaként jön létre.

1. Frekvencia tartomány. 0.0 – 12.0 Hz között kell ingadoznia szakadatlanul, mindig változva, de a felső határt csak nagyon ritkán hagyhatja el, és rövid időre. Például, ha egy repülő száll az épület felett, az másodpercekre megzavarhatja, de utána azonnal helyreáll.

2. Térerő. A gyógyító térerő már 10 nano-Tesla esetében is jelentős. A jelenleg ismert, méreg drága házi szerkezetek maximum 20 nano-Tesla értékeket produkálnak. A gyógyító térerő felső határa 500 nano-Tesla. Ezen érték felett kevés az adat, mert senki sem tudja létrehozni. Minél magasabb az érték 500 nano-Tesláig, annál jobb. Olyan ez, mint a 20 wattos villanykörte fényereje és 5 darab 100 wattos villanykörte fényereje. A térerő jelenlétét mutatja a központi kondenzátoron elhelyezett iránytű kitérése. A 180 fokos kitérés a maximum, ekkor mondjuk, hogy a nyugalomban lévő iránytű „megbolondult”.

3. Fluxus állandóság. Ez az adat azt mutatja meg, hogy a térerő milyen mértékig ingadozik. Minél egyenletesebb és kisebb az ingadozás, annál jobb. Az Életenergiát a Föld lökéshullámokban ontja. Ezért van, hogy a természetes zarándokhelyeken nem mindig van térerő. Van úgy, hogy napokig semmi sincsen, és hiába volt az utazás. A fluxus állandóságát mutatja az iránytű, amelyet a központi kondenzátoron helyeztünk el. Amikor a nyugalomban lévő iránytű mutatója megmozdul, az azt jelzi, hogy változott a térerő, megdőlt a fluxus állandóság.

Mit tud a Piramis?

Mindazok számára, akiket vonz és értik a tudományos megközelítést, ajánljuk, hogy keressék a Piramis kertjében elhelyezett táblát, amely a teljes mérési jegyzőkönyvet tartalmazza.

Mindazoknak, akik nem a tudomány emberei, a következőket mondhatjuk:

1. A Piramisban az erőterek átlagos frekvenciatartománya: 2,5 – 9,5 Hz.
2. A Piramisban az átlagos mágneses erőtér: 100 – 200 nTesla.
3. A Piramisban a Fluxus állandóságot a központi kondenzátoron elhelyezett nyugalomban lévő és „megbolondult” iránytű mutatja, ami magáért beszél. Az ott lévő iránytű azt állítja, hogy a Piramishoz képest Szeged északra van, pedig valójában délre fekszik. Amennyiben megnézzük a központi kondenzátortól néhány méter távolságra elhelyezett iránytűt, tapasztalhatjuk, hogy az mutatja a helyes irányt. Azt is érdemes figyelni, milyen mozdulatlan az iránytű mutatója. Ez a fluxus állandóság.

Ennyit a tudományról. A Piramis energiája gyógyít, megszünteti a félelmet, és optimistává tesz. Figyeljük meg, miközben bent üldögélünk, hogy elkezdenek bizseregni és melegedni azok a testrészeink, amelyek betegek. Azt is figyeljük, hogy kellemes derű száll ránk, és képtelenség félni a Piramisban.

Milyen jó lenne beköltözni a Piramisba!

Hogyan lehetne hazavinni ezt az Életenergiát?

Mi tudható még erről a csodáról?

Beköltözni a Piramisba sajnos nem lehet, de rendszeresen látogatni igen! A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület tagjai számára lehetőséget biztosítunk tervezett éjszakai meditációkra előzetes egyeztetés után. Bárki tagja lehet az Egyesületnek, aki egyetért célkitűzéseinkkel és vállalja, hogy betartja az alapszabály rendelkezéseit. Munkatársaink készséggel rendelkezésére bocsátják az Egyesület alapszabályát, amelynek tanulmányozása után aláírhatja a belépési nyilatkozatot.

Minden tagunk számára további lehetőségeket kínálunk. Többek között hazaviheti az Életenergiát!

Bizonyára sokan ismerik azt a hagyományt, amely szerint bizonyos tibeti buddhista kolostorokban a lámák és a nagybecsű vendégek otthagyhatják néhány hajszálukat, miután távoznak onnan. A hagyomány úgy tartja, hogy amennyiben így cselekedtek, a kolostor energiája távozásuk után velük marad, és gyógyítja őket, óvja a megbetegedéstől, segíti a teljesség megértését meditációban, meghosszabbítja aktív életüket és megszünteti félelmüket az élet viszontagságaitól és az óhatatlan elmúlástól.

A fenti hagyomány tudományos bizonyítéka az 1800-as évek végétől kezdődően Dr. Albert Abrams nevével indul. 1924-ben az angol Királyi Orvosi Bizottság megvizsgálta eredményeit és azokat fenntartások nélkül elfogadta. Így született a Radionika és a Radiesztézia tudománya, amelyek ma Európában törvényesen elismert eljárások. Néhány évvel később nem kisebb tudósok, mint Dr. Rudolf Steiner, Dr. Wilhelm Reich és Dr. Hauschka tették fel a koronát a bizonyítási eljárásokra.

A dolog lényege mindannyiunk egyedi és megismételhetetlen DNS-ében rejlik. Minden egyes sejtünk információtartalmát és teljes működési utasítástömegét a DNS molekula tartalmazza. Minden sejtünkben van ilyen molekula. Nincs két ember, akinek egyforma lenne a DNS-e. Amennyiben a DNS mintánkat otthagyjuk a Piramisban, (vagy bármely más sűrített életenergiával rendelkező térben), távozásunk után egy kapcsolat marad fenn testünk és a Piramisban hagyott DNS mintánk között. Ez a kapcsolat egy Életenergia nyaláb formájában jelenik meg, és folyamatosan tölt minket bárhol is legyünk a Földön. Ezt a radiesztézia eszköztárával könnyedén igazolhatjuk.

Erről a jelenségről sokkal többet megtudhat, ha megvásárolja az Egészség Ajándékba című videó kazettát, vagy DVD-t. A filmen megkapja a távgyógyítás magyarázatát, valamint azt a páratlan lehetőséget is megismerheti, amely lehetővé teszi félelmeinek és szorongásainak megszüntetését, enyhítését. Továbbá, a film tartalmazza egy több ezer éves öngyógyító módszer teljes magyarázatát és kivitelezési technikáját. Ennek segítségével kézbe veheti egészségét úgy, hogy közben nem kell abbahagynia semmilyen, éppen folyamatban lévő gyógyító kúráját. Tegye orvosa vagy természetgyógyásza fáradozásai mellé azt, amit ebből a filmből megtudhat, és lásson csodát! A film Dr. Szikra Tamás 24 éves gyógyító tevékenységének összegzett tapasztalatait tartalmazza. 

Amennyiben Piramis energiával gyógyító szakembert keres, az Egyesület teljes szívvel ajánlja Balla Mária szolgálatait. Az Ő munkásságát méltató videó kazettát vagy DVD-t „Balla Mariska Gyógyító Művészete” címmel, szintén megvásárolhatja a Piramisban, vagy megrendelheti a 06 1 349 25 98-as telefonon utánvéttel..

További magyarázatát az Életenergiának az „Éltető Erő” című videó kazettán vagy DVD-n vásárolhat. Ebben a munkában az Egyesület bemutatja az első hatékony Életenergia generátort. Azt a szerkezetet, amelyet a Mózesi Frigyláda mintájára készítettünk, és amellyel először elértük a térsűrítés jelenségét. Páratlan szépségű munka, és pótolhatatlan információk az érdeklődő ember számára! 

Az első hatékony Életenergia generátor fejlesztésének éveiben született a ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvendő bravúros technikai megoldásunk, az életenergiát sugárzó gyógyító ágy. Ez egy olyan kisméretű életenergia generátor, amely az ember otthonában elhelyezhető, és ágyát, lakását Életenergia térré változtatja, továbbá kiszűri a káros sugárzásokat. (pl. Hartmann) Az életenergiát sugárzó gyógyító ágy teljes, és ugyanolyan igényű tudományos mérési jegyzőkönyvvel rendelkezik, mint maga a Piramis. Az „Élvezze a Piramis energiáját ágyában” című videó kazettát vagy DVD-t megvásárolhatja a Piramisban, vagy megrendelheti postai utánvéttel telefonon.

Valamennyi kazetta megvásárolható a budapesti irodánkban:

1137. Budapest, Katona József u. 3. VII/51
illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő telefonszámon: 06-1-349-2598
A Piramis Víz

 

A véletlen szerencsének köszönhetjük. A Piramis megnyitása előtti hónapokban, két fázisban zajlottak a munkálatok. Az első fázisban beszereltük az épületbe az erőtér sűrítő technikát, és hitelesítettük egy teljes hónapon át tartó mérési sorozattal. Ez után jöttek az épület felújítását végző szakemberek, akik felhívták a figyelmünket arra, hogy az otthonról hozott ivóvizük íze megváltozik a Piramisban, selymes, lágy lesz tőle. Ezt mi is kipróbáltuk, majd hívtuk a tudomány embereit, és megkértük őket, – mondják meg – igazolható-e tudományosan bármilyen változás. Nagy örömünkre kiderült, hogy a víz a Piramisban néhány óra alatt telítődik Életenergiával, és páratlan gyógyvízzé változik. A Piramis Víznek az erőtér hatására a molekuláris térszerkezete átrendeződik és javul az oldóképessége. Ez azt jelenti, hogy javítja az érelmeszesedést, az ízületek elmeszesedését, az agyi keringést és minden meszesedéssel és öregedéssel járó állapotot, rendszeres fogyasztása amellett, hogy fantasztikusan energizál, üdít.

A Piramis Víz, megvásárlás után 5 napig biztosan megtartja gyógyító erejét. Naponta minimum fél liter fogyasztása ajánlott, de bármennyi fogyasztható. A kitűnő minőségű ásványvizeket készre palackozva és lezárva vásároljuk ásványvíz forgalmazó cégektől, azokat ki nem nyitjuk, csak ellátjuk a Piramis Víz címkével. Ezután egy teljes éjszakán át a palackokat a Piramisban tároljuk. Kereskedelemben nem kapható, kizárólag a Piramisban, és az Egyesület szalonjaiban, amelyek listáját az ismertető végén találja. Amennyiben vásárol a Piramis Vízből, és utánpótlásra lenne szüksége, mindig frissen energizált és hiteles terméket vásárolhat bármely szalonunkban (lásd a tájékoztató végén).

A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület havi rendszerességgel ismeretterjesztő filozófiai előadásokat tart az AKASHA ezoterikus központban – (cím: Budapest, II. ker. Szász Károly u. 2., 1. emelet.) Előadó az Egyesület elnöke, Dr. Szikra Tamás. Ezeket az előadásokat minden alkalommal filmen rögzítjük, és a téma iránt komolyabban érdeklődők megvásárolhatják videó kazettán vagy DVD-n.

A jelenleg elérhető előadások listája és rövid ismertetése:

1. A Tudat-felszabadítás Lehetőségei.

Ismerteti azt a sehol fel nem lelhető alapsémát, amelyre a tudat felszabadítása épül. Tömegek bolyonganak napjainkban a megvilágosodást keresve évtizedekig anélkül, hogy bárki használható mankót adna nekik. A megvilágosodásnak is van alapsémája. Olyan az, mint a zenében az akkordok. Aki tanulmányozza ezt az anyagot, megpillantja az alagút végén a fényt.

2. Az Életenergia Magyarázata.

Ebben az előadásban beavatást kapunk a testen kívüli állapot rejtelmeibe. Nem idegen szavak és szimbolikus abrakadabrán keresztül, hanem érthetően, emberi léptékkel. Megtudjuk, hogy mindenki néha, de legtöbbünk napi rendszerességgel testen kívüli állapotban van néhány pillanatig, de mivel nem tudja, mire kell figyelnie, ezt nem veszi észre. Kapunk egy olyan, egyszerű gyakorlatot, amely rögzíti figyelmünket és megtanít egyre hosszabban ebben a megváltozott tudatállapotban lenni. Páratlan élmény!

3. A Piramis Szerepe a Megvilágosodásban.

Mindazokhoz szól, akik szeretnének elmélyülni abban a filozófiai lényegben, amelyből a Piramis megépítésének letisztult tudása származik. Teljes tisztánlátással megadja a földi gravitáció szerepét a ragaszkodás és az elbutulás motorjaként. Az anti-gravitációs szimbólumok meghatározó jelentőségűek a megvilágosodásban, de nem használják őket, mert nem tudnak róluk. Ha tudnánk, amit tudni kell a gravitációról, nem lennének gúzsba kötve a gondolataink. Aki szárnyalni akar, ezt tudnia kell!  

4. Az Erőszak.

Megmagyarázza kristály tisztán, miért omlik össze a legtöbb ember problémamegoldó képessége. A mindennapi erőszaknak csak azok esnek áldozatul, akik nem ismerik azt. Ismét alapsémát kapunk, amelynek ismeretében megtanuljuk szemlélni az erőszakot ahelyett, hogy szenvednénk azt, és ez által, feloldjuk problémamegoldó képességünk gátjait. Mindazoknak nélkülözhetetlen, akik úgy érzik, elkapta őket az élet könyörtelen fogaskereke, vagy el vannak nyomva a családjukban, vagy munkahelyükön.

5. A Félelem.

A félelem és a szorongás természetébe enged bepillantást. Tárgyalja a birtoklás csapdáját, ami egyben mindennapi életünk legprofánabb rákfenéje. Megmagyarázza, hogyan lehet boldog nemcsak a szegény, de még a gazdag is. Ismerteti a gonosz frekvencia lényegét, a 666-ot, és érthetően megmagyarázza azt. Az allergiák hihetetlen egyszerű gyakorlati megoldását adja meg, amely hallatán felszisszent a közönség.
A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesületről

A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület tagja lehet bárki, aki egyetért célkitűzéseinkkel, és elfogadja az alapszabályunkban rögzített feltételeket. Célunk a bioenergia jótékony hatásának megismertetése minél több ember számára az általunk kifejlesztett tértechnológia segítségével. A Piramis nyitva áll a nagyközönség előtt, de bizonyos lehetőségeket csak tagjaink számára tartunk fenn. Kérjük érdeklődjön munkatársainktól ezen lehetőségek felől!

Email- ben: info@energiagyogyaszat.com