A Bach- virágterápia egyedülállósága nyolc pontban

A Bach-virágrendszer mindmáig nehezen kategorizálható. Finom anyagú, szubtilis hatásánál fogva első pillantásra Hahnemann klasszikus homeopátiájával, valamint néhány antropozofikus és spagirikus eljárással lenne rokon jellegű. Ugyanis nem bonyolult kerülő úton, a fizikai testen át hat, hanem finomabb energetikai síkokon, közvetlenül az emberi energiarendszeren keresztül.

A Bach-virágterápia több szempontból különbözik az eddigi nyugati szubtilis gyógymódoktól. Az eltérések nyolc pontban foglalhatók össze.

  • Szellemi kiindulás

Edward Bach szellemi kiindulópontja egy felsőbbrendű vonatkozású rendszerben gyökerezik, amely az ember egyedi személyiséghatárain túl egy spirituális dimenziót ér el.

  • A terápia célja: „Gyógyítsd tenmagad”

Edward Bach az embereket önmagukkal szembeni felelősségre szólítja fel. Rámutat, hogy minden ember magában hordja saját gyógyírjait. Ennélfogva a betegségtől való félelemnek nincs egzisztenciális alapja.

  • A diagnózis új formája

Már nem testi szimptómákra irányul, hanem kizárólag az emberi természet „diszharmonikus” vagy negatív lelki magatartásformáira – a homeopatikus „érzelmi szimptómákhoz” hasonlóan, de annál átfogóbban.

  • Kritériumok a növények kiválasztásához

Bach csak „bizonyos nagy rezgéssel rendelkező növényeket” választott.

  • Előállítási eljárások

Azok az egyszerű és természetes módszerek, amelyekkel Bach a virágok energiáit materiális formájuktól megszabadította, és hordozóanyaghoz kötötte, különböznek minden más, a nyugati orvoslásban ismert előállítási módszertől. A Bach által kifejlesztett módszerek – a napsütéses és a forralásos módszer – igen stabil energetikai hordozót alkotnak.

  • Szelíd önszabályozó hatás

A Bach-virágeszenciák nem materiális, hanem szubtilis impulzusok. Specifikus, magas frekvencia információit közvetítik, amelyek a lelki öngyógyító erőket serkentik. A Bach-virágeszenciák mellékhatásoktól mentesek, és összeférnek más terápiaformákkal.

  • A virágeszenciákat használók köre egyre bővül

A Bach-módszer „ártalmatlan” hatásából következik, hogy sokak kockázatmentesen kezelhetik magukat, nem úgy, mint más, finom anyagú gyógymódoknál. Mivel a Bach által leírt állapotoknál az emberi természet archetipikus reakciómintáiról van szó, nem pedig betegségszimptómákról, elvileg nincs szükség orvosi vagy pszichológiai végzettségre ahhoz, hogy valaki eredményesen foglalkozzon a Bach-virágokkal. Sokkal fontosabb tényező az emberi érettség, jó felfogóképességgel, felismerőképességgel, természetes beleérző képességgel és a mások iránti egészséges érzékenységgel társulva. Bachnak az volt az álma, hogy virágcseppjei ott legyenek majd minden család házipatikájában.

  • Az egyszerűség mint alapelv

Napról napra bonyolultabbá váló világunkban az „egyszerűség” fogalma könnyen félreérthető, és összetéveszthető a „primitívség” fogalmával. Az egyszerűség az egységgel, a beteljesüléssel és a harmóniával kapcsolatos. Ez az oka, hogy minden ember – meglehet, teljesen öntudatlanul – vonzódik az élet úgynevezett egyszerű dolgaihoz. Ahhoz, hogy a differenciáltság és egy történés látszólagos bonyolultsága mögött ismét az egység és az egyszerűség legyen megtalálható, alapvetően az szükséges – a tárgyilagosságon, az áttekintésen és a körültekintésen kívül -, hogy az egész részének tekintsük magunkat, amelyet az egységes és egyszerű teremtő elv kormányoz.

Nem lehet véletlen, hogy csaknem mindegyik nagy természetudós ezt az álláspontot vallotta élete végén. A Bach-virágterápia legfőbb célja és eredménye, hogy ezt az alapbeállítottságot minden emberben újból létrehozza és erősítse.

A Bach-virágterápia szellemi alapjairól, illetve a betegség alapvető okairól a következő részben olvashatsz.

Szeretettel ajánljuk figyelmetekben Mechthild Scheffer: Az eredeti Bach-virágterápia című könyvét, ami a Magyar Könyvklub gondozásában jelent meg.

Bach virágterápia