Gyógyitás Bioenergetikával

MI A BIOENERGETIKA?

Bioenergetika, mi is az? Inkább, azt kellene kérdeznünk, hogy Ki is és mi is az a bioenergetika? Tudniillik, a Bioenergetika, Bioenergia nem más, mint maga a teljes EMBER az önnön csodálatos és egyedi „bioenergetikai rezgés” szépségében, és annak fizikai megjelenési formájában, vagy a növény és az állat, a maguk szintén valószínűtlenül változatos és egyedi megjelenési kivetülésükben. Mindenki és minden REZGÉS-ENERGIA és Tudat, melynek kompozíciója alkotja a szimfónikus zenekart, mint fizikai megjelenési formát, a dalmű pedig maga az Élet!

Az Univerzumban jelenlegi ismereteink szerint minden rezgésből, frekvenciából álló energia (energia /lat.-gör./: az anyag egyik alapvető tulajdonsága, az a képessége, hogy helyzeténél vagy mozgásánál fogva munkát tud végezni). A minket, a mindent és a mindenséget alkotó és megjelenítő információ: mozgás, áramlás és kapcsolódás, kiterjedés. Minden egyes létforma rezgések összeállt információs halmaza, illetve azok fizikai megjelenési formái. A sejtjeink, a szervezetünk, sőt még a gondolataink és érzelmeink sem mások, mint Bioenergetikai rezgések összessége.

Gondoljunk például az EKG vizsgálatra. Ebben az esetben is a szív elektromágneses tevékenységét (energetikai rezgésszintjét, energetikai tevékenységét) jelenítjük meg fizikailag, elektromos jellé alakítva azt. Az emberi test hőtérképének elkészítése az infravörös tartományú elektromágneses kisugárzás érzékelésén, mérésén alapul (lásd. képen termográfiai testkép). Nem hisszük, hogy például még a gondolataink, érzelmeink is rezgések és energiát bocsátanak ki, melyeknek energetikai információs jellege, tartománya van? Jelenítse meg fizikailag!

Gondoljon például arra, hogy most éppen jó úton halad a kitűzött célja felé, ha az a célja, akkor éppen a gyógyulása és annak megértése felé. Csak jobban érezheti magát ettől a gondolatsortól. Ha figyel a szervezetének Bioenergetikai visszajelzésére, akkor érzi, hogy megemelkedett szervezetének rezgésfrekvenciája, vibrációja, a jótékony energiaáramlás következtében.

BIOENERGETIKA / Rezgésenergia által létrehozott mágneses tér

A rezgések összeállt informatikai eredője az, ami megnyilvánul a csak az adott „eredőre” jellemző formában. Például a Nap, a vihar, a villámcsapás, és a tenger vize sem más, mint energiarezgések összessége és annak fizikai megjelenési formája.

A rezgések az információ áradatban jelekként funkcionálnak, tartalmuknak megfelelő utasításokkal, jellemzőkkel. A mozgás, az energiaáramoltatás során elektromágneses tér keletkezik, melynek szintén megvan a maga információs tartalma, jellemzője. Minden élőt és „nem élőt” a rezgés, a rezonancia során keletkezett elektromágneses tere veszi körül (lásd. még: rezonancia).

Az elektromágneses tér fizikai meghatározása:

Az elektromágneses tér- /mező/ fizikai meghatározása: Olyan fizikai erőtér, amely az elektromos töltésű részecskék között létesít kölcsönhatásokat. Az anyag egyik megjelenési formája: tömege, energiája, impulzusa, impulzusnyomatéka van. /Elemi részecskéken általában olyan részecskéket értünk, amelyek tovább nem bonthatóak-jelenlegi tudományos ismeret szerint-, vagy olyan részecske, ami más, nagyobb részecskének az alapköve. Mint például az atomok, melyeknek részecskéi az elektronok, protonok, neutronok. A neutronok és protonok még elemibb részei, pedig kvarkokból állnak./
BIOENERGETIKA / Bioenergetika és a Föld mágneses tere, mint létszükséglet!

A mágneses térnek nagy része ma már érzékelhető, kimutatható és fizikailag is bizonyítható. Például a Föld felszíne és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával (radiesztézia)! A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt, rácsot alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos. Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet létének és egészségének fenntartásáról is.

Az űrállomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy szervezetükben ne tolódhasson el a Bioenergetikai egyensúly.
A Föld vibrációjának és az emberiség spirituális fejlődésének összefüggése:

Ennek a mágneses térnek a rezonanciája, vibrációja, kiterjedése a FÖLDÖN, az emberiség pozitív szellemi és lelki munkája, döntése által emelkedik és fejlődik, változik! Ön egyénileg is, mikor magasabb gondolati és érzelmi szinten rezonál (jól érzi magát, és érzelmei-gondolatai például kisugározzák a szeretetet, a béke szeretetét, vagy a segítő szándékát egy másik ember / és leginkább Önmaga iránt!, bármilyen lény iránt, a Föld és Univerzum iránt, vagy egyszerűen csak örül), hozzájárul úgy az egész Emberiség és Föld, mint az Univerzum Kozmikus Szövedékének Bioenergetikai rezgésszint emelkedéséhez (lásd. még: szemléletmód, DNS-spirituális bioenergetika, stressz, bioenergetikai táplálkozási ismeretek).

BIOENERGETIKA / Bioenergetika, mint az öngyógyító rendszer szerves része, a sejtintelligencia

Bioenergetikai kezelések során az a cél, hogy a sejtek a nekik legmegfelelőbb frekvenciaállományban, rezgésenergiában részesüljenek, azaz kiegyensúlyozódjanak. Minden sejtnek, szervnek funkciójától függően adott frekvenciaállománya, rezgésszintje van (lásd. még: mágneses tér). Ez a frekvenciaállomány (energia -eredő) tartalmazza a sejt számára mindazon információkat, melyek normális működéséhez, feladatának elvégzéséhez szükségesek. Az azonos rezgésszinttel rendelkező sejtek sejtcsoportokat, ill. szerveket alakítanak ki (pl. a májsejtek rezgés összessége alkotja májat, mint szervet, ez az informatikai rezgéseredője).

sejtenergia

Azonban minden egyes sejt bioenergetikai és információs összeköttetésben is áll minden egyes sejttel, így ha a többségében egészséges sejtek részesülnek bioenergetikai – és tudati (tudatos) támogatásban, akkor ezek a standard sejtek közvetítik az információt minden egyes sejt felé is (de ehhez elég egyetlen egy standard sejt is!). Az öngyógyítás során, ha minden gondolatbeli erőlködés nélkül (erőltetett vizualizáció, erőltetett képzelettársítás, pl. hogy milyennek is kellene lennie az adott sejtnek, agykontroll, stb.) egy pár mély légzés után előhívja és megszólítja a standard sejtjét (a legfiatalabb, legegészségesebb sejt), akkor kérje meg (engedélyezze), hogy az „Ő” energetikai információját közvetítse minden sejtje felé.

Ezáltal az egészség és az életerő bioenergetikai információját tudatja és adatja át minden egyes sejtjének! A bioenergetikai sejtmegújító folyamatot lazán, minden elvárás -és ceremónia nélkül, nyugodtan kell elvégezni, akár naponta többször is. Ez a bioenergetikai folyamat természetes és univerzális jellegű, ha nem szólunk bele elménkkel és nem analizáljuk a folyamatot, akkor minden egyes alkalommal átadódik az információ, és alkalmazkodnak a sejtek a kapott információhoz (sejtintelligencia)!

Sejtjeink tudatossága önmagukra, működési -és gyógyulási folyamatukra nézve sokkal nagyobb és teljesebb, mint tudatunk ismerete sejtjeinkre nézve. Ez maga a sejtintelligencia! Ezáltal regenerációs képessége, azaz öngyógyító képessége önmagára nézve is sokkal teljesebb és természetesebb folyamat, mint azt gondolnánk. Magának a testnek, mint önmagára és egészséges bioenergetikai rendszerére nézve is önálló és teljes tudatossága, illetve regeneráló tudatossága és képessége van (ez a képesség az Új Energia-Kristály Energia, illetve az új DNS-kód megnyitása által tovább fejlődik ( lásd. még: Bioenergetikai vizsgálat és gyógyítás, DNS spirituális bioenergetika). Ez a Bioenergetikai össztudatosság, sejtintelligencia biztosítja számunkra az öngyógyító rendszer csodálatos működését. Gondoljon csak bele! Ön el tudná mondani, például az immunrendszerének, vagy a hormonrendszerének, hogy hogyan végezze feladatát? Nem csodálkozott még rá arra a folyamatra, ahogyan önmagától begyógyul az a seb a kezén? De igen.

Mindannyian belső tudásunkból és érzetünkből eredően mélységesen bízunk (és tudjuk is) szervezetünk gyógyulásában. Ám az ijedelemtől és félelemtől vezérelve elménk elnyomja ezt a megnyugtató és megengedő érzést, tudást. Nem baj, mondhatnánk ez emberi természetünknél fogva eléggé természetes reakció. Csak azzal nem vagyunk még eléggé tisztában, hogy tudatunk ellenállásával (Stressz→ fantom félelem, kétely, betegség és a gyász), mennyire blokkolhatjuk az öngyógyító Bioenergetikai rendszerünket a teljes megoldás /ekkor csak az agy, az elme a „főnök”, és képes még sejtszinten is „parancs produktumot” indikálni, gyakran ezzel sejtszinten gátolni a Bioenergetikai gyógyulási folyamatot/ kivitelezésében.

Speciális-egyéni gondolkodásmódot és öngyógyítói „tudatosságot” lehet elsajátítani pl. MÉLY-LÉGZÉSSEL, vízterápia – víz programozásával. Már tudjuk, hogy milyen jótékony gyógyulásunk idejére és teljességére nézve, ha tudatosan is támogatjuk csodálatos szervezetünk öngyógyító Bioenergetikai rendszerét. Tegye meg időnként, hogy akár energetikai tudományossággal, tudatossággal, vagy egyszerűen „csak” csodálattal és szeretettel tekint Önmagára és testére, és engedje meg számára az energetikai kiegyensúlyozást. A szervezete ha megkapja erre az engedélyt, akkor „Ő” tudja hogyan kell egyensúlyba hoznia önmagát!

Az engedély azt jelenti, hogy tudatosan elengedi magát, időt ad magának erre, és egyszerűen szavakkal vagy gondolatban tudatja testével, hogy tudja képes a bioenergetikai önregenerációra és erre most megadja a teret, időt, az engedélyt. A lényeg az, hogy ne zavarja elméjével a bioenergetikai folyamatot (ezzel csak belezavar és megszakítja a természetes folyamatot), hallgasson pl. zenét közben. Egyszerűen időnként engedje meg, hogy minden körülmény és helyzet ellenére is, LEGYEN jobban JÓBAN ÖNMAGÁVAL és IDŐNKÉNT CSAK ÚGY.., MOSOLYOGJON EGYET-EGYET ÖNMAGÁRA ÉS ÖNMAGÁNAK (már nagyon várja ezt Önmagától-Önmaga..)!

sejtszintű szeretet

Tegye meg, hogy egyszer-egyszer hozzászól sejtjeihez, beszélgessen a sejtjeivel (a kiejtett hang, a szó energia – stressz), vagy ha az könnyebb, akkor gondolatban szólítsa meg sejtjeit, testét! Szeresse és engedje fel azt a sejtszinten (DNS szakrális szinten!) működő univerzális bioenergetikai öngyógyító tudatosságot, mely Önben van!

Az egész szervezete tudatában van már „csak” a gyógyulási szándékának, tudatosságának is, és alkalmazkodik hozzá! Még mielőtt bevenné a gyógyszerét, vagy meginná gyógynövény teáját, sejtszinti tudatossága már tudja, mit kezdjen a kapott bioenergetikai információval, anyaggal és mi a szándéka vele! A szervezete egy életen át szolgálja Önt, ezzel szolgálhat és köszönetet mondhat Ön is!

BIOENERGETIKA / Bioenergetikai vizsgálat területei és a Bioenergetikai gyógyítás módszere, folyamata

A Bioenergetika, a bioenergetikai gyógymód a holisztikus természetgyógyászat azon területét képviseli, melynek során a betegséget, a fellépő testi-lelki tüneteket, mint az energetikai harmonizációs folyamat felborulásának tüneteként, a tudat számára jelző funkcióként, ill. a szervezet öngyógyító rendszerének regeneráló funkciójaként fogja fel. A bioenergetikai állapotfelmérést, ill. a bioenergetikai harmonizáló, egyénre szabott kezelés alapját az EMBER TELJES esszenciális egységében (lélek-szellem-test-érzelem-elme), adottságában és jelen funkcionális minőségében való áttekintése és értelmezése képezi.

Az ember pszicho-szomatikus felmérését (és összefüggéseit) ezen összetevők alapján a különböző információ tartalmú energetikai rendszereken belül, ill. megjelenési formák szerint a következő területek vizsgálata adja meg:

1. A FIZIKAI vizsgálat, a fizikai test, mint az anyag megjelenési formájának látható, tapintható, mérhető, szagolható jellemzőinek vizsgálata, melyeknek fizikai megjelenési formáját a szervi alaki-funkcionális elváltozások, a fellépő általános vagy speciális tünetek, a patogén (betegséget okozó) mikroorganizmusok jelenléte, a sérülések, a fájdalom és egyéb érzetek, a genetikai – öröklöttségi tényezők, stb. képezik.
2. A KÉMIAI vizsgálat, a fizikális test vizsgálati körébe tartozik ezen belül a mérhető, ill. sejtszintű funkcionális vizsgálat is, úgy, mint a sejtek elektrokémiai – ingerületi, mikrobiológiai működésének és azok egymásra ható vizsgálata, a hormonháztartás, tápanyagfelvétel – tápanyagcsere és bomlástermékek kiürítésének és annak jellegének vizsgálata, az egyes tápanyagok hiánya, vagy túlsúlya, a szervezet jelen pH szintje, stb..
3. Az ENERGETIKAI vizsgálat, mely a fizikális megjelenési formában nem látható, de mérhető BELSŐ és KÜLSŐ ENERGIA FELVEVŐ – VEZETŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK /aura, csakrák, meridián energia csatornák, akupunktúrás pontok/ vizsgálata, melyeknek energetikai telítettségük, harmonikus – folyamatos energiaáramlásuk vagy éppen blokkjaik tájékoztatást nyújtanak a fizikális test jelen energetikai állapotáról, ill. energia felvételi képességéről, egyben a lelki-érzelmi-szellemi beállítottságról, tartalomról, blokkokról (gátlásokról) is.
4. A GONDOLATVILÁG, a gondolatok minősége, az emberi fizikai értelembe vett tudata, öntudatossága, a tudatalatti vizsgálata, mint az emberi (földi) lét irányító, és beazonosító „mondhatni szoftver” központja, mely kihatással-befolyással van az ember fizikális-anyag „mint hardver” működésére, és annak egyensúlyi vagy blokkolt, gyógyulási állapotára, ill. a lelki-érzelmi megnyilvánulásaira, tartalmára is (lásd. pl. a stressz egészségügyi-szervi, lelki – érzelmi – mentális hatásait, ill. magának a bármilyen jellegű betegség kialakulásának pszicho-szomatikus voltát ( pl. a folyamatos negatív, aggódással teli, ön – elnyomó gondolkodásmód, és az ehhez kapcsolódó mikro- és makro érzelmi traumák hatására kialakuló reflux betegséget, vagy a bélflóra rendellenességeit, a candida betegséget, stb.).
5. Az ÉRZÉS, ÉRZELEM, mint a LÉLEK NYELVE, azaz a lelki állapot – érzelmi állapot vizsgálata, mint a tudati „szoftver” funkció vissza-tükröződő alkotója (a LÉLEK, az emberi -egyéni- lét legtisztább, Forrás Tudatból eredő és azt érintetlenül -és érinthetetlenül- képviselő formája, hiszen az EMBER nem más, mint maga a (teljes Univerzális) TUDAT (és annak a fizikai megnyilvánulási formája), a Tudat TUDATOSSÁGÁT pedig a Lélek adja meg. A (az egyéni) Tudat-Lélek Tudatosság minden energiazónában, létformában megtartja ön-azonosságát, ön-tudatosságát, és a Tudat-Lélek tudatosság termeti meg és mozgatja az energiát – elsősorban az „emberi” érzés, érzelem intenzitása által). Az ember önmagából kibocsátott- és önmagában érzet ÉRZÉS energiája, az érzelem rendelkezik azon valós energetikai – megvalósító energetikai vonzással, mely kiváltja (elősegíti) a bármilyen jellegű változást, a gyógyulást és a valódi egyéni harmóniát, ill. azt a fizikai állapotot és létérzést, mely a jelenben uralkodik az ember életében. A legtisztább, leghatékonyabb és leggyorsabb energatikai és fizikálisan manifesztálódó-megvalósító, teremtő erejű érzelmi reakció, azaz energetikai áramlás az ÖRÖMBEN, a tiszta (mellék-gondolatoktól mentes, azaz fenntartásoktól, kételyektől mentes) VÁGYBAN – szenvedélyben, és az EGYSZERŰSÉGBEN (azaz a mentálisan agyon komplikált és kontrollláltság nélküliségben) rejlik!

Az érzelem, a gondolat, a beszéd is energia, meghatározott tartalmi- és energiamennyiségű vibrációval, áramlással, az egyénre jellemző módon és formában (nagyrészt ezek teremtik meg összességükben az adott fizikai megnyilvánulási formákat, eseményeket, ok- és okozati összefüggéseket az energetikai azonosság, vonzás során). A gondolatvilág minősége, tartalma (annak kinyilvánítási formája -beszéd) és az arra adott érzelmi tartalom, reakció (mint az öröm, a szabadságérzet és az önelfogadás, vagy a félelem, a kétely, stb.) tükröződik összességében az egyén ÉLETÉRZÉSÉBEN, ÉLET- és ÖNÉRTÉKELÉSÉBEN, az ÉLETVEZETÉSÉBEN!

A Bioenergetikai vizsgálat és terápia során egyik (energetikai) tényező sem vizsgálható vagy kezelhető önmagában, mindent összefüggéseiben és egymásra ható tulajdonságuk alapján kell értelmezni. Ennek alapján az elsődleges fizikai egyensúlyozás és tisztítás mellett fokozatosan feltárni, oldani és alakítani kell a gondolkodásmódbeli és érzelmi-lelki-szellemi stressz-gócpontokat, bioenergetikai blokk feloldó tényezőkkel és lehetőségekkel (is). Ez a jellegű, egész embert vizsgáló, feltáró és igénybevevő bioenergetikai gyógymód közös munka, és szoros együttműködést igényel a gyógyuló és a gyógyulási folyamatot katalizáló gyógyító között!

Mint Bioenergetikus (energetika /lat.-gör./: az energiával, az energia különféle fajtáival, termelésével és felhasználásával foglalkozó tudományág) természetgyógyász, már több mint 12 éve foglalkozom az ember Bioenergetikai információinak, a minket körülvevő Omni-fizikai kvantum húrok, mágneses kisugárzások intuitív és intraszenz érzékelésével, értékelésével és bioenergetikai gyógyító harmonizációjával.

Leginkább kézzel simítom és harmonizálom végig az auramezőt, és saját asztrális energetikai érzékelésemmel tapogatom és értékelem végig a fizikai test mágneses kisugárzását (aura, az emberi test polaritása), annak határait, Bioenergetikai telítettségét vagy hiányosságát. Érzékelem eközben a test különböző hőhatásait (hideg-meleg) is, illetve helyenként bizsergést vagy szúrásszerű érzetet érzékelek, az energia telítettségének és jellegének megfelelően. A kezelt eközben nem érez semmit, hiszen nincs közvetlen fizikai kontaktus, és a vizsgálat során nincs energiacsere sem.

A bioenergetikai harmonizációt, már a gyógyítás céljából végzem, amikor is nem a saját energiámból és Bioenergiargetikai rendszeremből veszem el és adom át az energiát, hanem a minket körülvevő, ún. Univerzális vagy Kozmikus energiát közvetítem és áramoltatom át a gyógyulónak, illetve sejtjei információs raktárába, majd a test végül is saját maga végzi el a bioenergetikai harmonizációját! A szervezet pozitív válaszreakciója (energia felvétele) lehet olyan mérvű is, hogy már maga a kezelt is érzékeli az energiaáramlást, általában melegségérzet és eltérő intenzitású bizsergés formájában.

A szervezet különböző helyein más és más az energetikai megoszlás, egy adott szerv Bioenergetikai igényeinek és állapotának megfelelően. A Bioenergetikus által végzett harmonizáció lényege: a Bioenergetikai kiegyensúlyozás ott, ahol energetikai hiány lépett fel. A betegséget, és annak jellegét (tünet és jelzőfunkció), mint holisztikus természetgyógyász, leginkább azért veszem figyelembe, mert így célzottabb a kiegészítő Bioenergetikai terápia meghatározása, és észre kell vennem, hogy mikor van szükség esetleges orvos-gyógyászati beavatkozásra (szemléletmód). A Bioenergetikai felmérés egyik legnagyobb előnye, hogy a Bioenergetikai eltolódás már akkor érzékelhető, mielőtt azok fizikai formába vetődnének, azaz fizikai tüneteket produkálnának. Megelőzés és prevenció!

A XXI. Század azonban Új Energia-Bioenergetikai tudatosságot és energia rendszert is hozott magával, mely által a Bioenergetikai gyógyítás és az egészség fenntartásának rendszere (egyénileg) is változás alatt áll.Az Új energia, a Kristály Energia információ tartományát a DNS tartalmazza, mely nem más, mint a Forrás Terv tartalma. A DNS ötpontú szimmetriáján alapuló mintázata (szent geometria) adja a kódot (a hozzáférést) pl. a tökéletes egészség mintájához, mely az ember természetes Bioenergetikai állapota. Az Új Energia bioenergetikai befogadása mindenki számára egyénileg hozzáférhető, kérni és engedni kell a folyamatot, saját döntés által (-DNS spirituális bioenergetika). A Bioenergetikai átállást, megújulást (energetikai áthuzatolást-újrahuzatolás) testi, lelki, szellemi változások mutatják, a megnyílt meridiánok, csakrák és a megnövekedett energiaáramlás miatt (fájdalmak, stressz, bizonytalanság).

sejtszintű szeretet

Az új Bioenergetikai Kozmikus DNS kódhoz való hozzáférés és megnyílás lassú energetikai folyamat az ember energetikai, szellemi, lelki védelme érdekében. Az új DNS energia-kód elfogadásával és megnyitásával a régi gondolkodási minták, hiedelmek, karmikus lenyomatok, dualitásból fakadó ellenállások és (fantom)-félelmek megszűnnek, feloldódnak, és helyükbe a tiszta Bioenergetikai egészségtudat, a tiszta vágy és teremtő-tudatosság, a bölcsesség és a SZERETET tiszta forrása lép. Az Új energiával gyógyítók számára is ezért elsőrendű feladat az emberben feloldani a hiedelméből, régi szokás- és elfogadásrendszeréből (pl. betegség természetes elfogadása és gondolati úton való támogatása) adódó gondolkodás mintának a feloldása, hogy az aura is megtisztulhasson ezen negatív Bioenergetikai lenyomatoktól, és elindulhasson a belső (DNS) energetikai átrendeződés (lásd. még ajánlott társoldalak: Kryon.hu – az emberi DNS, az Új Energia, az Új Tudatosság – Bíbor kör tanításai).

BIOENERGETIKA / Bioenergetikai gyógykezelés további módszereinek meghatározása, a szervezet válaszfunkciója alapján

A szervezet visszajelzését információs szinten (a szervezet is átadja a maga információit) intraszenz, kierjesztett belső érzékelésemmel, illetve Tudatom szeletív működésével nemcsak a Bioenergetikai felmérés és kezelés folyamán fogadom, hanem végig a Bioenergetikai terápia kialakításában és a további szükségletek felmérése során is. Intuitív belső érzékelés és kiterjesztés során kérdezem le a szervezettől, hogy melyik további Bioenergetikai gyógymód számára a legmegfelelőbb választás, és az milyen mértékben. Ennek alapján választom ki és határozom meg a legmegfelelőbb Bioenergetikai kezelési módszert és Bioenergetikai kiegészítőket, gyógymódokat(pl. földsugárzásmérés és árnyékolás, Homeopátia, Bach virágterápia, Schüssler-sóterápia gyógynövények ,Kolloid-oldatok, Vízterápia, Kristályterápia, Bioenergetikai táplálkozás útmutató, Bioenergetikai mozgásgyakorlatok- mélylégzés, stb.) az egyén számára. Szó szerint, az Ön szervezete „hozza tudomásomra”, hogy mi az az (Bioenergetikai) információ, mely leginkább segíti gyógyulási folyamatát.

Bioenergetikai érzékelés intuitív, gyakorlati alkalmazása:

Belsőleg mindenki használja a Bioenergetikai intuitív képességét és agya szelektív képességét, gyakorlásától és érzékenységétől függően más formában és más szinten érzékeli a kérdésére kapott igen vagy nem választ. Általában bizonyos testrészeken jelentkezhetnek reagálások, például van, akinél a légzésvétel mélysége és ritmusa ad választ, de a meghatározott irányú szemmozgás, nyelvmozgás, vagy a száj adott mozgásával is előfordulhat válaszreakció. Kellő gyakorlással ezek a Bioenergetikai visszajelző módszerek teljesen egyénivé és tudatosságtól mentessé, azaz annak befolyásától függetlenné válnak, az agy szelektív munkája alkalmassá és rögzülté válik ehhez a folyamathoz (az Új Energia – az Új Tudatosság befogadásával és szétáramoltatásával Önmagában, idővel képes lesz az ember a megnyílása során egy csakraként, egységében Bensőből érzékelni és érezni az energiát, az energia változásokat és azok jellegét). Mindemellett nagyfokú szellemi – lelki koncentrációt, energiát kíván tőlem a megfelelő érzékelés és energia továbbítás.

„Ami igazán számít, az az intuíció”

(Albert Einstein)

Az átadott energia befogadása és hatékonysági „mutatója” függ a kezelt hozzáállásától és elfogadásától is. Az engedélyt a Bioenergetikai vizsgálathoz és gyógyításhoz nemcsak a kezelt „fizikai énjétől” kérem meg, hanem a teljes lényétől, ha úgy vesszük, a teljes energetikai rendszerétől, magasabb szellemi-lelki szintjétől is. A gyógyulás kimenetele, annak időbeli lezajlása teljes mértékben azonban mindig csak a gyógyuló azon alap Döntésétől függ, hogy valóban meg akar -e gyógyulni, vagy még egy kicsit mást akar megtapasztalni!

A szervezet az átadott energiából mindig annyit vesz fel magához, amennyire éppen szüksége van energetikai harmóniájához. Mindenki rendelkezésére áll „saját magától” is ez a külső univerzális energiaforrás és energia felvétel, csak kérnie és elfogadnia kell. Az egész Univerzum energiája és információ rendszere a rendelkezésére áll (az energia felvételének legnagyszerűbb és legegyszerűbb bioenergetikai módja a mély be- és kilégzés alkalmazása)!

A Bioenergetikus gyógyító, közvetlen univerzális energia átadással és feltöltéssel, Bioenergetikai kiegészítő gyógymódokkal, harmonizáló kezeléssel, vagy az esetleges káros földsugárzások kivédésével (-radiesztézia), árnyékolással, stb. gyógyíthatja az aura „sebeit”, de karöltve a szervezet öngyógyító rendszerével és tudati elhatározásával, a kezeltnek is tennie kell Önmagáért (DNS-bioenergetika)! Leginkább a lelki harmóniára való törekvéssel és a lelki energiablokkjaink feltárásával, megoldásával, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás biztosításával, kiegyensúlyozott (minden energiaértéket tartalmazó és felhasználó) táplálkozással és Bioenergetikai táplálkozási módszerekkel (-táplálkozási alapismeretek) tehetünk magunkért. Amíg nem nézünk szembe „Önmagunkkal”, amíg folyamatosan elnyomjuk magunkban a jelző tüneteket, addig fenntartjuk az energetikai blokkokat, és nem engedjük az energia szabad (gyógyító) áramlását. Ezek az energetikai érzelmi gócpontok, blokkok fognak aztán betegségproduktumokat, tüneteket provokálni és létrehozni szervezetünkben (-stressz, Bach virágterápia) .

ERRŐL A TERÁPIÁKNÁL FOGUNK RÉSZLETESEN BESZÉLNI.

Magam nem részesítem előnybe a gépi vizsgálatot, szemléletem szerint minden fizikai test, így a miénk is rezgéseiből ad információt, amit szenzebiles vizsgálattal érzékelek. Az így kapott információk alapján állítom be  a lehetséges terápiát, ha arra a gyógyulni vágyó hozzám segítségért forduló beteg megkér.A testi leleki szellemi mérések mindig együtt történnek az állapotfelmérés keretén belül egy alapos lakásfelméréssel, ahol radieszétiia módszerekkel tesztelem és mérem a káros negatív sugárzásokat, amelyről szintén külön fejezetben szólok.