Ki Kryon?

„Én 20 évvel ezelőtt váltam valósággá ebben a formában, az Emberi Lény által közvetítve, aki most ott ül a széken / Lee Carroll /. Habár itt voltam már korábban mint ahogy a föld megszületett, csak a váltás kezdetén kaptam lehetőséget arra, hogy megkezdjem azt a kommunikációs folyamatot, amelyben most együtt vagyunk veletek. Az üzenet azóta állandó, folyamatos, sosem zavaró és sosem ellentmondásos. Összefüggő és sosem önmagával versengő. Az üzenet kezdettől fogva arról szól, hogy ez a váltás időszaka és a váltás itt áll előttetek, ahogy ezeket a szavakat olvassátok.” – Kryon

Kryon egy angyali lény, akinek legfontosabb feladata a Föld és az emberiség segítése. Bárki fordulhat hozzá segítségért, korlátlan szeretet van benne. Kryonnak médiumokra van szüksége itt a Földön, hogy elmondják az ő tanításait. A legismertebb Kryon médium Lee Caroll. Kryon tanításait könyveiben jelentette meg, melyek Magyarországon is kaphatók, és milliók olvassák világszerte.

Több mint kétezer éve oltalmazza és ösztönzi az emberiséget az az energiamező, amely Jézus könyörületéből és minket felemelni vágyó szándékából keletkezett a Föld körül. Kétezer év elteltével az emberiség megérett egy magasabb rendű tudatsík megtapasztalására, egy kifinomultabb létállapot elérésére. Jelenleg a változás korszakában vagyunk, mely ennek az emberiséget lelki és szellemi síkon inspiráló energiamezőnek az újrahangolásából következik. Ezen változások egyik segítője Kryon, aki egy magasabb szellemiségű világ lakója.

Az élet és a teremtés iskoláját járva az elmúlt ötven évben az emberiség egy folyamatosan bővülő csoportja, olyan lélekmunkát végzett, ami megváltoztatta a próféták és látnokok által korunkra vetített drámai jövőt. Ezért keringenek ide-oda az éppen aktuális világvége dátumok. Időt nyertünk, s továbbra is lehetőségünk van a harmónia, a szépség és a szeretet medrébe terelni a jövőt. A régiek szerint az alázatosaké lesz a Föld… Néhány kiegyensúlyozott szellemi ember ereje népeket emelhet föl, s képes akár az egész szenvedő bolygó sorsának átformálására. Van mód arra, hogy mi is ezek közé az emberek közé tartozzunk.

A lelki-szellemi kultúra sajátos vonása, hogy nem szólhat egyszerre mindenkihez, nem lehet érthető, csak egy bizonyos megvalósítást már elért emberi lény számára. Korunk új esélyeket kínál az emberiség számára, hogy az elmúlt két évezred után végre a tanítás lényegét belsejében megvalósítva, újjászülethessen a szeretet egy magasabb szintjén. Az átalakulás folyamatában az emberiségnek nehézségekkel kell számolnia, mert meg kell tanulnia, hogy ne csupán az ideiglenes, fizikai testével azonosítsa magát. Mindannyian túl fogunk jutni rajta, mert éppen ennek megértése e nehéz korszak spirituális ajándéka. Legfelsőbb Lélek sohasem hagy magunkra.

Isten örök, parányi, szerves részei vagyunk, a Legfelsőbb társai a teremtésben, legalábbis saját földi sorsunkat illetően. Erőnkhöz mérten szabad akarattal rendelkezünk. Élhetünk Isten hűséges társaiként, egymás testvéreiként, a transzcendentális szellemi létezés együttes boldog tudatában, vagy a valóságról tudatilag véglegesen lehasadva, járhatjuk tovább az illuzórikus testi önazonosításunkból eredő ideiglenes, ám annál mohóbb, sem Istent, sem embert nem tisztelő érzék kielégítés útját. Ám a csalók és a becsapottak rabló társadalma soha nem lehet boldog. Az Istennel való tudatos együttműködés az az út, ami a munkát alkotó életté, a kiüresedett érzékiséget mélységes szerelemmé nemesíti…

Vannak közöttetek olyanok, akik már korábban, s olyanok, akik éppen ma gyulladtak szeretetre Isten iránt. Lehet, hogy más-más isteni lények irányában nyilvánult ez meg egykor és ma is. Olyan mesterek iránt, akik hatalmas szeretetenergiával jelentek meg, s te az ő szeretetüket viszonzod. Talán Jézus, Zarathusztra, Buddha, Krisna vagy Síva energiájára válaszoltál. Egy titkot mondunk most el neked, melyre eddig nem jöhettél rá a maga teljességében. Mindaz a szeretet, melyet ezek iránt az entitások iránt éreztél, teljes mértékben a saját lelki önvalód, a halhatatlan lelked iránt érzett szeretet közvetlen tükre. Lelki önvalód megértése és szeretete megnöveli az önbecsülésedet…

Napjainkban a spirituális feladat nagymértékben megváltozik. A fölkészülési idő immár véget ért, mostantól a bolygó rezgésszintjének tudatos emelése a feladat. Egy fénymunkás a feladat végzése során a saját maga teremtette leckéken dolgozza keresztül magát a valós földi tér-időben. Ez nem küszködő magánélet, személyes fejlődésünk része a bolygó spirituális rezgésszint-emelésének, melynek mérésére 25 évenként kerül sor. Az utolsó mérés 1987-ben történt, az energiakísérlet végső és teljes mérése pedig 2012-ben következik be. A bolygó ilyen jellegű megméretése befejeződik, hogy léte tovább folytatódjék egy új világrendben, egy emelkedettebb tudati minőségben…

Kryon már Az utolsó idők címmel megjelent első könyvében elmondta, hogy megváltoztattuk a Föld jövőjének paradigmáját, vagyis a szabályszerűségek rendszerét. Jövendölése szerint valóban elhagytuk a bibliai Armageddont, ahol Isten elleni harcra gyülekeztek a földi királyok, helyette transzcendentális reményeket táplálva a bolygón kialakuló újfajta tudatosság felé fordulunk. Kryon befejezett tényként közli, hogy az új képességeinkhez való alkalmazkodás miatt a Föld mágneses erőtere mára teljesen átrendeződött.

www.kryon.com

www.tisztahangok.com  – ITT hallgatható